Hoppa till huvudinnehåll

Trygga och stabila familjehem

Alla barn har rätt till de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling i sitt liv. Vi har arbetat med att skapa trygga och stabila familjehem sedan 1993 och idag har vi en omfattande familjehemsverksamhet som täcker in stora delar av Sverige.

För barn som behöver familjehem är stabilitet och trygghet viktig. Genom god kontakt och tät dialog med våra konsulentstödda familjehem skapar vi hög kvalitet och goda förutsättningar för en bra miljö för barnen att växa upp i.

Vi arbetar med att rekrytera, utreda och stödja jour och familjehem. Vi har lång erfarenhet av att förmedla jour och familjehemsplatser till socialtjänsten. Våra konsulenter är socionomer med vidareutbildning och erfarenhet från kommunal socialtjänst. Med över 300 familjehem har vi möjlighet till en god matchning.

certifiering rff certifiering HBTQI

Video poster
Video play button

Bli familjehem & gör skillnad

Möt Venus och Ali, ett av Attendos familjehem. I filmen berättar de om sina tankar och erfarenheter av att öppna upp sitt hem åt ett barn eller ungdom

Möt Angelina & Eddie som berättar om deras upplevelse av att vara familjehem

Angelina kände kände sig förtvivlad över att många ungdomar hamnar illa här i livet. Då var det en bekant som sa: ska inte ni bli familjehemsföräldrar? Ni vore perfekta!

Läs hela intervjun här

Hur blir man familjehem?

Det är viktigt att de nya familjehemmen har de förutsättningar som krävs för att skapa ett tryggt familjehem. Därför är vi på Attendo noggranna när vi utreder nya familjehem och det tar ibland tid. Vi använder Nya Kälvestensmetoden, en utredningsmetod för blivande familjehem, och begär därför in registerutdrag av er som ni inhämtar från olika myndigheter.

Som tilltänkta familjehem svarar man på frågor om er familj och bakgrund via frågeformulär (Bra-fam), telefon och hembesök. Vi gör hela tiden bedömningar om lämplighet att gå vidare i utredningsprocessen. Vid slutet av utredningen så görs en djupintervju med er som sedan analyseras av en extern utbildad person. Det finns ingen garanti att man blir godkänd. Blir man inte det, innebär det inte att man är en dålig förälder utan analysen tittar på specifika mönster för att bedöma risker för att behöva bryta ett omhändertagande. Vår utgångspunkt är alltid att skapa en så stabil och långsiktig lösning för barnet som möjligt.

När och om ni är godkända som familjehem hos Attendo får ni en välkomstpärm av oss där vi tillsammans går igenom avtal, försäkringar, sekretess och annat bra att tänka på när man är familjehem hos Attendo. Efter en tid kommer sedan ett barn att matchas med er och ni blir barnets familjehem! Om ni redan är utredda som familjehem så ta med den senaste utredningen till vårt första möte så tittar vi på den och gör en bedömning ifall den räcker som underlag för komplettering eller om vi behöver göra en ny utredning på er.

Vad innebär det att vara familjehem tillsammans med Attendo?

Vi ger familjerna kontinuerligt stöd och handledning genom erfarna konsulenter som arbetat många år med barn och unga. De flesta är socionomer och har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.

  • Någon av oss konsulenter finns tillgänglig dygnet runt alla årets dagar för att våra familjehem ska känna sig trygga och inte tveka att kontakta oss.
  • Vi erbjuder kompetenshöjande utbildningar/aktiviteter flera gånger om året.
  • Ni som tar emot ett barn i er familj får handledning i grupp där ni träffar andra familjehem.
  • Trivselträffar med andra familjehem.

Vad händer när Attendo ger ett familjehem uppdraget att ta hand om ett barn?

När vi får förfrågan från socialtjänsten gällande ett barns behov som vi tror matchar er så ringer vi er direkt. Vi pratar ihop oss och beslutar tillsammans om vi tror att det är en bra matchning för just er. Ibland kan ett barn vara i akut behov av stöd och omsorg, då är det viktigt att vi kan prata ihop oss och snabbt fatta ett beslut. Är ni som familjehem tveksamma till om barnet skulle ha goda möjligheter till utveckling hos er, så är det bättre
att vi avböjer förfrågan. Det kommer fler förfrågningar som kan matcha er som familjehem bättre.

Har ni frågor så tveka inte att höra av er för mer information om vad det innebär att vara familjehem tillsammans med oss på Attendo.

Vad händer om familjehemmet behöver hjälp?

Vi tror på att jobba nära våra familjehem, detta för att ni och vi ska ha möjlighet att lyfta saker regelbundet så att man inte går för länge med oro/tankar/funderingar. Hos oss arbetar vi med ett öppet kommunikationsklimat där det ska finnas utrymme att prata om allt kring vårt samarbete så att vi på bästa sätt kan hjälpa varandra i processen kring det placerade barnet. Vi träffas ca varannan vecka men anpassas efter det individuella behovet.

Familjehemskonsulenter

Attendos familjehemskonsulter stödjer och vägleder familjehemmet genom hembesök och telefonsamtal. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet. Detta kompletteras med enskild eller grupphandledning. Konsulenten är med på uppföljningsmöten tillsammans med Socialtjänsten och beskriver hur familjehemmet har arbetat med målen i genomförandeplanen. Konsulterna har ett viktigt och ansvarsfullt jobb att stötta och handleda familjerna så att de placerade barnen får den trygghet och omsorg de behöver.

Ring oss på 072-189 28 30 dagtid eller 020-40 37 00 för övriga tider eller mejla till info.iof@attendo.se.

Ansök om att bli familjehem