Vi tar emot ärenden dygnet runt

Kontakta oss om du har frågor om ett särskilt ärende eller bara vill ha rådgivning. Vi har en hög beredskap och tar emot ärenden dygnet runt, varje dag. Våra verksamheter tar emot placeringar från alla delar av landet.

Ring oss på 072-189 28 30 dagtid eller 020-40 37 00 för övriga tider eller mejla till info.iof@attendo.se

Förstärk kommunala familjehem med erfaren familjehemskonsulent – en tillfällig insats så länge ni bedömer att behovet finns!

Om ni har behov av stöd i och kring ett familjehem kan vi erbjuda riktade insatser under en begränsad period.

Vi kan ge stöd för att förhindra sammanbrott, för att planera och arbeta
för en hemflytt eller för att det under en period behövs en särskilt tät
samverkan mellan olika aktörer. Konsulenten kan handleda och samordna men även hålla i externa kontakter såsom BUP, skola, habilitering
och nätverket. Allt utifrån ert uppdrag i vårdplanen.

Ni har fortsatt avtal med era familjehem, men sätter in en av våra konsulenter under den period som det extra stödet behövs. Så snart ni känner att det inte längre behövs avslutas uppdraget och ni återgår till att ge eget stöd till era familjehem och placerade som tidigare.

Våra konsulenter är handledarutbildade och har dessutom utbildning
inom bland annat TMO. Inom Attendo finns även möjlighet att lägga till
umgängesstöd och familjebehandling. Vår jour- och familjehemsverksamhet är certifierad inom HBTQI och av RFF , Riksförbundet för Förstärkt
Familjehemsvård.

Redan idag finns denna tjänst i ramavtal med många kommuner, däribland SKR:s nya ramavtal för Konsulentstödd Familjehemsvård 2019:
Handledning och stöd i kommunens egen regi

Tveka inte att kontakta oss:
072-189 28 30 dagtid eller 020-40 37 00 för övriga tider eller mejla till info.iof@attendo.se

Ladda ner pdf

Situationen i Ukraina - Vi kan hjälpa till

Vi har mångårig erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn, ungdomar och familjer i våra verksamheter. Vi känner väl till vilka krav det ställer på omhändertagande, trygghet och kompetens att ta emot människor på flykt och i kris.

Vi har jour- och familjehemsvård med familjer över hela Sverige, från Kalix i norr till Ängelholm i söder. Genom åren har dessa familjer tagit emot många barn, ungdomar och familjer med olika typer av trauman. Vi har sett vikten av att på ett tryggt och stödjande sätt kunna möta de behov och reaktioner som uppstår.

Läs mer om hur vi kan hjälpa

Hitta plats snabbt