Hoppa till huvudinnehåll

Vi tar emot ärenden dygnet runt

Kontakta oss om du har frågor om ett särskilt ärende eller bara vill ha rådgivning. Vi har en hög beredskap och tar emot ärenden dygnet runt, varje dag. Våra verksamheter tar emot placeringar från alla delar av landet.

Ring oss på 072-189 28 30 dagtid eller 020-40 37 00 för övriga tider eller mejla till info.iof@attendo.se

Här finns ledig plats

Arken

Arken

Arken HVB är ett behandlingshem för ungdomar mellan 16 till 21 år med psykosocial problematik, missbruk, kriminalitet och neuropsykiatriska diagnoser.

Läs mer
Ängbyvägen

Ängbyvägen

Ängbyvägen HVB tar emot flickor 13-21 år från hela landet med begåvningsnedsättning, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik.

Läs mer
Närsjögläntan

Närsjögläntan

På Närsjögläntans HVB -och utslussboende arbetar vi med flickor i åldern 13-20 år med psykosociala och neuropsykiatriska svårigheter.

Läs mer
Ungbo Stockholm

Ungbo Stockholm

Ungbo är ett stödboende i Stockholm för unga och unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd. Ungbo erbjuder tillgång till personal dygnet runt, boende i egen lägenhet samt en kvalificerad kontaktperson.

Ungbo Uppsala

Ungbo Uppsala

Ungbo stödboende är till för unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en begränsad tid. Ungbo har godkänt IVO-tillstånd för stödboende 16-20 år.

Läs mer
Ungbo Umeå

Ungbo Umeå

Ungbo stödboende riktar sig till ungdomar som är i behov av bostad, social träning eller tillsyn. Verksamheterna är anpassade till unga vuxna som snart väntas kunna bo på egen hand.

Läs mer
Broarp Pojkar

Broarp Pojkar

Broarp i Eksjö är ett HVB för pojkar, i åldern 12-23 år, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala problem. Vårt mål är att varje ungdom ska uppnå självständighet utifrån sin egen förmåga.

Läs mer
Sälltäppan

Sälltäppan

Sälltäppan behandlingshem vänder sig till individer i åldern 20-65 år med psykiska funktionshinder, med eller utan stöd av LPT (Lagen om psykisk tvångsvård), LRV (Lagen om rättpsykiatrisk vård). Nu har vi ledig plats - välkommen att höra av dig

Vi har ledig plats!
Träningslägenheter

Träningslägenheter

Träningslägenheter erbjuder varje individ ett individuellt anpassat stöd av en kvalificerad kontaktperson som arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag. Våra träningslägenheter finns över hela Stockholm och bedrivs med godkända tillstånd från IVO.

Läs mer
Familjehem

Familjehem

Alla barn har rätt till en bra uppväxt. Som familjehem hos Attendo ger vi kontinuerligt stöd och handledning genom erfarna konsulenter som arbetat många år med barn och unga.

Läs mer
Behandlingsfamilj

Behandlingsfamilj

Tjust behandlingsfamiljer är ett väletablerat företag och välkänt inom individ- och familjeomsorg i Sverige. Med ett unikt erbjudande med kvalificerad personal och omsorgsfull metodik stöttar de barn och unga med stora utmaningar i livet.

Extern länk

Förstärk kommunala familjehem med erfaren familjehemskonsulent – en tillfällig insats så länge ni bedömer att behovet finns!

Om ni har behov av stöd i och kring ett familjehem kan vi erbjuda riktade insatser under en begränsad period.

Vi kan ge stöd för att förhindra sammanbrott, för att planera och arbeta
för en hemflytt eller för att det under en period behövs en särskilt tät
samverkan mellan olika aktörer. Konsulenten kan handleda och samordna men även hålla i externa kontakter såsom BUP, skola, habilitering
och nätverket. Allt utifrån ert uppdrag i vårdplanen.

Ni har fortsatt avtal med era familjehem, men sätter in en av våra konsulenter under den period som det extra stödet behövs. Så snart ni känner att det inte längre behövs avslutas uppdraget och ni återgår till att ge eget stöd till era familjehem och placerade som tidigare.

Våra konsulenter är handledarutbildade och har dessutom utbildning
inom bland annat TMO. Inom Attendo finns även möjlighet att lägga till
umgängesstöd och familjebehandling. Vår jour- och familjehemsverksamhet är certifierad inom HBTQI och av RFF , Riksförbundet för Förstärkt
Familjehemsvård.

Redan idag finns denna tjänst i ramavtal med många kommuner, däribland SKR:s nya ramavtal för Konsulentstödd Familjehemsvård 2019:
Handledning och stöd i kommunens egen regi

Tveka inte att kontakta oss:
072-189 28 30 dagtid eller 020-40 37 00 för övriga tider eller mejla till info.iof@attendo.se

Ladda ner pdf

Situationen i Ukraina - Vi kan hjälpa till

Vi har mångårig erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn, ungdomar och familjer i våra verksamheter. Vi känner väl till vilka krav det ställer på omhändertagande, trygghet och kompetens att ta emot människor på flykt och i kris.

Vi har jour- och familjehemsvård med familjer över hela Sverige, från Kalix i norr till Ängelholm i söder. Genom åren har dessa familjer tagit emot många barn, ungdomar och familjer med olika typer av trauman. Vi har sett vikten av att på ett tryggt och stödjande sätt kunna möta de behov och reaktioner som uppstår.

Läs mer om hur vi kan hjälpa

Är du handläggare och behöver göra en placering?