Placeringsjour för socialtjänst

Behöver du snabbt hitta ett boende eller göra en placering? Vi hjälper dig gärna att ta fram lämpliga förslag. Fyll i dina kontaktuppgifter och beskriv ditt ärende i formuläret nedan. Vi återkommer till dig under dagen eller senast nästa vardag.

Placeringsförfrågningar Birgitta Ärlund: 072 189 28 30

Email: info.iof@attendo.se Efter kontorstid 020 40 37 00

Ärendebeskrivning

Frågor & Svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om Individ & Familjeomsorg.

Individ & Familjeomsorg

Attendo tillhandahåller individ- och familjeomsorg som täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödd familjehemsvård, kris- och akutboenden, neuropsykiatri för ungdomar och olika former av stödboenden. Tack vare denna bredd kan vi samordna och specialanpassa olika insatser utifrån varje individs specifika behov.