Hoppa till huvudinnehåll

Ungbo Uppsala

Ungbo stödboende är till för unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en begränsad tid. Ungbo har godkänt IVO-tillstånd för stödboende 16-20 år.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

 • Antal platser: 14

  Lediga platser: Ja

  Talade språk: Svenska

 • Särskild kompetens: Neuropsykiatrisk problematik Självskadeproblematik Psykisk ohälsa MI Lågaffektivt bemötande Tydliggörande pedagogik Psykosocial problematik Missbruksproblematik
 • Träningslägenheter, Sysselsättning, Centralt, Naturnära

Story image

Stödboende för unga vuxna i Uppsala

 

Ungbo är till för unga och vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en begränsad tid. Våra verksamheter bedrivs med godkända tillstånd från IVO. Vi har ramavtal med hundratals kommuner över hela landet. Personal som arbetar i våra verksamheter är socionomer, beteendevetare eller socialpedagoger, det vill säga att dessa har formell kompetens i socialt arbete. 

I våra stödboenden erbjuder vi:

 • Kvalificerad kontaktperson som ger individuellt anpassat stöd i alla frågor och arbetar med de positiva sidorna hos den enskilde
 • Tillgång till personal dygnet runt
 • MI-samtal och ADL-träning
 • Urinprovtagning vid behov
 • Möblerade lägenheter på attraktiva adresser 
 • Gångavstånd till tunnelbana eller buss

Våra boende passar personer som är på väg att bli självständiga men behöver stöd och social träning på vägen. Stödboendet kan även fungera som:

 • skyddat boende
 • utslussning efter vistelse i familjehem eller HVB-hem, kriminalvårdsanstalt eller annan institution.
 • boende för personer som lever i en konfliktfylld hemsituation
 • boende för föräldrar med eller utan sina barn och som är i behov av stöd i föräldrarollen.

Stödboendet tar emot personer med biståndsbeslut enligt SoL, LVU, LSS och unga vuxna med lättare psykiska problem. Vi tar inte emot personer som har ett pågående missbruk eller som är aktivt kriminella.

Story image

Regelbunden kontakt med boendestöd

På vårt stödboende bor man i en egen lägenhet som är möblerad och har fullt utrustat kök, egen toalett och balkong samt har egen ekonomi. Vi har 14 lägenheter i egen fastighet med gemensam tvättstuga. Ungbo Uppsala ligger i ett lugnt område ca 10-15 minuter från centrum med närliggande busshållplats. Boendet är bemannat dygnet runt. Vårt mål är att få ungdomen så självständig som möjligt så att denne på sikt klarar ett eget boende.

Kom gärna på ett studiebesök!

Story image

Gemensam genomförandeplan

På Ungbo bor man i en egen möblerad lägenhet. Varje boende har en kvalificerad kontaktperson som de träffar minst en gång i veckan och här finns personal dygnet runt som man kan vända sig till när om man behöver stöd i olika frågor.

Den boende ska tillsammans med socialsekreteraren och kontaktpersonen upprätta en genomförandeplan. I den ska mål, delmål och konkreta instruktioner för hur dessa ska uppnås stå. Detta görs alltid tillsammans med den boende. Genomförandeplanen utgår från BBIC. Målet är att alla våra boende ska ha en form av sysselsättning och det kan vara skola, arbete eller praktik. Kontaktpersonen följer upp regelbundet hur det går för den boende vad gäller sysselsättning, fysiska och psykiska hälsan och nätverket kring den boende.

 

Är du handläggare och behöver göra en placering?