Nu tar vi emot besök på våra äldreboenden igen och vi välkomnar anhöriga till trygga & säkra besök. Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning. Läs mer här

Funktionsnedsättning

LSS-boende · Daglig verksamhet · Socialpsykiatri · Ledsagning/Avlösning

Hitta verksamhet

Attendo arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva så aktiva och självständiga liv som möjligt. Vi driver gruppbostäder för vuxna, hem för barn med speciella behov och korttidsboenden för vuxna och barn runt om i Sverige. Vi har också daglig verksamhet, personlig assistans och ledsagning. Den gemensamma nämnaren för alla verksamheter är att vi utgår från den enskilde personens förmågor och behov. Våra medarbetare stödjer den enskilde så att man kan leva sitt liv som man själv vill.

Vi arbetar efter beprövade metoder

I vissa situationer kan det vara aktuellt att arbeta efter vissa beprövade metoder för att tillgodose den enskildes behov och önskemål. Några av de metoder vi använder handlar om hur vi kan förbättra kommunikationen med personer som inte själva kan tala, (AKK- alternativ kompletterande kommunikation) eller hur vi kan hjälpa personer med autism att förstå sin omvärld bättre (TEACCH- tydliggörande pedagogik). Huvudsyftet med metoderna är alltid att stödja den enskilde att vara så självständig som möjligt.

Tar vara på förmåga och kreativitet

I våra dagliga verksamheter arbetar vi för att ta till vara på varje persons förmåga och kreativitet. Vi vill erbjuda ett utvecklande arbete och en meningsfull sysselsättning anpassat efter individuella intressen och behov. Det kan vara allt från snickeri- och caféverksamhet till att stå i affär eller jobba med djur eller IT.

Här kan du läsa mer om LSS

Om du behöver särskilt stöd på grund av en funktionsnedsättning vill vi hjälpa dig att leva ett aktivt och meningsfullt liv på dina egna villkor.

På Attendo hjälper vi barn och ungdomar med funktionsnedsättning att leva ett rikt och spännande liv.

Unika är roligare LSS! Vi finns i Stockholm på flera ställen och har både daglig verksamhet och korttidsboende.