Vi arbetar efter beprövade metoder

I vissa situationer kan det vara aktuellt att arbeta efter vissa beprövade metoder för att tillgodose den enskildes behov och önskemål. Några av de metoder vi använder handlar om hur vi kan förbättra kommunikationen med personer som inte själva kan tala, (AKK- alternativ kompletterande kommunikation) eller hur vi kan hjälpa personer med autism att förstå sin omvärld bättre (TEACCH- tydliggörande pedagogik). Huvudsyftet med metoderna är alltid att stödja den enskilde att vara så självständig som möjligt.

I våra dagliga verksamheter arbetar vi för att ta till vara på varje persons förmåga och kreativitet. Vi vill erbjuda ett utvecklande arbete och en meningsfull sysselsättning anpassat efter individuella intressen och behov. Det kan vara allt från snickeri- och caféverksamhet till att stå i affär eller jobba med djur eller IT.

Här kan du läsa mer om LSS

Våra områden

Funktionsnedsättning vuxna

Om du behöver särskilt stöd på grund av en funktionsnedsättning vill vi hjälpa dig att leva ett aktivt och meningsfullt liv på dina egna villkor.

Läs mer

Funktionsnedsättning barn & unga

På Attendo hjälper vi barn och ungdomar med funktionsnedsättning att leva ett rikt och spännande liv.

Läs mer

Attendo Unika

Unika är roligare LSS! Vi finns i Stockholm på flera ställen och har både daglig verksamhet och korttidsboende.

Läs mer

NimbusAkademin

NimbusAkademin erbjuder utbildning och handledning kring tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.

Läs mer (extern länk)

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?