Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningar inom omsorgspedagogik

Attendo NimbusAkademin har sedan 1994 erbjudit utbildning och handledning för dig som kommer i kontakt med personer som kognitiva funktionsnedsättningar. Vi vill bidra till att skapa ett gott möte, präglad av lösningsfokus, respekt och ömsesidighet, och sprida kunskap och kompetens om god omsorgspedagogik.

NimbusAkademin är välkända för kurser i tydliggörande pedagogik baserad på TEACCH-modellen som vi håller över hela Sverige. Vi erbjuder även andra utbildningar inom området omsorgspedagogik, både längre kurser och kortare föreläsningar och handleder också till exempel vid implementering och vidareutveckling av omsorgspedagogiken i olika verksamheter.

Våra utbildare och handledare har lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, samt av att utbilda och handleda personal som arbetar inom området. Vi arrangerar även föreläsningar och utbildningar tillsammans med andra aktuella föreläsare.

Utbildningar & Föreläsningar

Introduktionskurs

Vår uppskattade introduktionskurs kan med fördel hållas över hela landet, både hos oss på Attendo NimbusAkademin i Lund – men även hos er, vilket underlättar för många verksamheter.

Grunder i tydliggörande pedagogik

Handledning

Vi handleder både medarbetargrupper, stödpedagoggrupper, LSS-handläggare, och andra som kan ha nytta av reflektion i arbetet.

Rutinerade handledare

Grundkurs

Grundutbildning med föreläsningar och teori med praktiskt arbete direkt med lärare som har egen funktionsnedsättning och är på olika utvecklingsnivå.

Uppskattad grundutbildning

Fördjupningsutbildning

För dig som har gått en grundkurs hos Attendo NimbusAkademin eller hos annan utbildningsverksamhet erbjuder vi möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper i tydliggörande pedagogik baserad på TEACCH-modellen.

Fördjupa dina kunskaper

Föreläsningsserie

Under sex föreläsningar går vi igenom grunderna i autismspektrumtillstånd, tydliggörande pedagogik baserad på TEACCH-modellen, sociala berättelser och seriesamtal, utmanande beteenden, etc.

Sex olika föreläsningar

KAT-kit

Kognitiv Affektiv Träning (KAT) är en metod för att inspirera och strukturera samtal mellan människor kring tankar, känslor och beteenden, genom att använda tydliga, visuella verktyg.

Kognitiv Affektiv Träning

Uppdragsutbildningar

Utbildningar för hela personalgrupper. Hjälper personalen till ett gemensamt förhållningssätt och stärker samhörigheten i gruppen.

Utbildning för grupper

Skyddsteknik och Lågaffektivt bemötande

Vi lär oss att identifiera situationer där utmanande beteenden kan uppstå och hur vi kan arbeta för att förebygga dessa. Vi varvar teori med praktik och diskuterar även ämnen som lagen, moral och etik.

Teori och praktik

Från Kaos till Klarhet

Under våren 2017 släppte Louise Ardoris en efterlängtad bok om tydliggörande pedagogik - Från kaos till klarhet – Tydliggörande pedagogik i vardagen.

2022 kom boken ut i en ny, reviderad utgåva. Boken bygger på NimbusAkademins välkända grundkurs i tydliggörande pedagogik baserad på TEACCH-modellen, och beskriver hur man kan arbeta med tydliggörande pedagogik för att öka delaktigheten, självständigheten och känslan av sammanhang för personer som till exempel har autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

Beställ boken här

Nimbus resurscenter med 6 verksamheter

Attendo Nimbus Resurscenter i Lund startade sin verksamhet 1992, som ett projekt inom dåvarande Malmöhus läns landsting. ”Nimbusgården”, som det kallades, gick över till privat regi runt millennieskiftet och är sedan 2008 en del av Attendo.

Nimbus är välkänt för sitt arbete och sina utbildningar med tydliggörande pedagogik baserad på TEACCH-modellen. Nimbus hade under många år ett nära samarbete med division TEACCH, och vi går regelbundet på kurser för att hålla oss uppdaterade.

Idag innefattar Attendo Nimbus Resurscenter sex verksamheter för personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar; en gruppbostad, ett barn- och ungdomsboende, servicelägenheter, två dagliga verksamheter samt en utbildningsverksamhet; Attendo NimbusAkademin – som sedan 1994 har erbjudit utbildning och handledning kring det arbetssätt som man har utgått ifrån sedan starten, tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.

Vårt mål är att bidra till en ökad förståelse och kunskap kring både funktionsnedsättningar, den enskilde individens förutsättningar och god omsorgspedagogik. Kreativitet och lösningsfokus genomsyrar vårt arbete och vår förhoppning är att kunskapen vi förmedlar skall göra skillnad i de verksamheter som anlitar oss.

Våra verksamheter

Attendo Nimbus Stångby Kyrkby

Attendo Nimbus Stångby Kyrkby

Djur, natur, odling och trädgård är ledorden för Attendo Nimbus dagliga verksamhet Stångby Kyrkby, belägen på en vacker gammal skånegård utanför Lund.

Läs mer
Attendo Nimbus Skjutbanevägen

Attendo Nimbus Skjutbanevägen

Uttrycka, Utveckla, Utforska är ledorden i vår daglig verksamhet i Lund. Vår grundtanke är en tro på att alla har en inre önskan och ett behov att kunna uttrycka sig.

Läs mer
Attendo Nimbus

Attendo Nimbus

Attendo Nimbus boende erbjuder både gruppbostad samt servicelägenheter utefter dina behov. Verksamheten ligger i norra Lund och vänder sig till personer inom personkrets 1 LSS.

Läs mer
Attendo Nimbus Barn- och Ungdomsboende

Attendo Nimbus Barn- och Ungdomsboende

Attendo Nimbus barn- och ungdomsboende är ett boende i hemtrevlig miljö med ljusa fina boenderum, vardagsrum och kök för gemensamma måltider och aktiviteter. På enheten jobbar vi med tydliggörande pedagogik utifrån Teacch-modellen.

Läs mer