Teori varvat med praktik

Vi lär oss att identifiera situationer där utmanande beteenden kan uppstå och hur vi kan arbeta för att förebygga dessa.

Vi lär oss också hur man praktiskt kan möta brukaren i själva situationen med största möjliga trygghet och säkerhet för både brukaren och personalen. Vi varvar teori med praktik och diskuterar även ämnen som lagen, moral och etik.

Innehåll

  • Föreläsningar om att arbeta förebyggande, skaffa information och sammanställa data för att hitta orsaken till beteendet.
  • Vad säger lagen?
  • Förhållningssätt i akuta situationer.
  • Praktisk träning i skyddsteknik.


Praktisk information:

Längd: En dag
Tid: Kontakta oss för information
Plats: Attendo NimbusAkademin, Skjutbanevägen 31, Lund
Pris: Enligt överrenskommelse

Anmälan utbildning

För att anmäla dig till, eller ställa frågor om någon av våra utbildningar, maila agneta.rosen@attendo.se


Lämna information om:
Faktureringsadress/kostnadsställe
Ev. matallergier eller specialkost


När du anmäler dig till en utbildning hos Attendo NimbusAkademin är Attendo LSS AB ansvarig för dina personuppgifter och behandlar dessa för att kunna hantera din anmälan. Vi behandlar informationen för att kunna administrera utbildningen samt fakturering. Uppgifterna sparas endast så länge vi har laglig grund för det. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Om personuppgifter