Hoppa till huvudinnehåll
Rätten till ett bra och självständigt liv innebär att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan sysselsättning som är betydelsefull. Du ska få vara en del av samhället och ta del av kultur och fritidsaktiviteter på lika villkor som alla andra.

Vem har rätt till LSS?

LSS omfattar tre grupper som kallas för lagens personkretsar. För att ha rätt till en LSS-insats behöver du ingå i någon av personkretsarna. Här går vi igenom respektive krets.

Personkrets 1

Personkrets 1 är diagnosbaserad och omfattar personer med en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

Beroende på grad och miljö innebär en intellektuell funktionsnedsättning ett handikapp som uppstår innan den drabbade fyller 16 år.

Autism och autismliknande tillstånd innebär störningar när det kommer till social förmåga, kommunikation och beteende. Diagnosen inkluderar också funktionshinder vid psykosocial eller pedagogisk anpassning.

Personkrets 2

Personkrets 2 är diagnosbaserad och inkluderar personer som fått ett betydande eller bestående funktionshinder efter en hjärnskada. Skadan kan vara orsakad av yttre våld eller en kroppslig sjukdom. Det kan handla om en trafikolycka eller en tumör som lett till begåvningsmässiga funktionshinder.

Personkrets 3

Personkrets 3 omfattar personer som har varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Deras funktionsnedsättning innebär svårigheter att på egen hand klara av vardagliga saker som att laga mat, klä sig eller kommunicera. De har ofta ett omfattande behov av stöd och service.

För att omfattas av denna personkrets, behöver man uppfylla vissa villkor:

• Personen ska ha en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som är varaktig, alltså inte övergående.
• Funktionsnedsättningen får inte vara orsakad av normalt åldrande.
• Funktionsnedsättningen ska innebära betydande svårigheter i det vardagliga livet.

När man gör en bedömning av behovet av stöd och service tittar man både på medicinska, sociala och psykologiska faktorer.

Olika typer av insatser genom LSS

LSS innehåller 10 olika former av hjälp och stöd:

1. Rådgivning och personligt stöd.
2. Personlig assistans.
3. Ledsagarservice.
4. Kontaktperson.
5. Avlösarservice i hemmet.
6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.
9. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för den som är vuxen.
10. Daglig verksamhet.

Här nedan kan du läsa mer om respektive insats.

Rådgivning och personligt stöd

Du eller den anhörige kan få stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut.

Personlig assistans

Du kan ansöka om personlig assistans om du eller den anhörige har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med grundläggande behov. Det kan vara hjälp med hygien, att klä sig eller kommunicera med andra.

Ledsagarservice

Med ledsagarservice kan du eller din anhörige få stöd i att delta i olika fritidsaktiviteter. Det kan vara att gå på café, vara ute i naturen, träna, promenera eller träffa vänner. Syftet med ledsagning är att göra det möjligt för den drabbade att vara delaktig i samhällslivet.

Läs mer om hur vi arbetar med ledsagarservice.

Kontaktperson

En kontaktperson innebär att ha någon att göra saker tillsammans med på fritiden. Det kan vara att träffa kompisar eller göra saker som man tycker är roligt.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice handlar om att en annan person tillfälligt tar över omvårdnaden av någon med funktionsnedsättning. Då kan föräldrar eller andra anhöriga och närstående få tid till andra saker utanför hemmet.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse är att under en begränsad period bo någonstans utanför hemmet. Det kan till exempel vara hos en så kallad korttidsfamilj eller ett läger.

En korttidsvistelse ger möjlighet till miljöombyte och personlig utveckling. För den som är ung och fortfarande bor hemma kan denna möjlighet förbereda en på ett eget boende så småningom.

Läs mer om våra korttidsboenden.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Om man går i skolan och är över 12 år kan man ha rätt till så kallad korttidstillsyn. Det innebär att man får möjligheten till en avkopplande och aktiv fritid i en trygg miljö. Syftet är att främja social gemenskap och ge fysisk och psykisk stimulans.

Korttidstillsyn erbjuds när vårdnadshavaren tillfälligt behöver avlastning eller när skolungdomen själv behöver stöd för att klara av skolarbetet. Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov.

Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Om ett barn eller en ungdom av någon anledning inte kan bo hos sina föräldrar, trots olika stöd, kan man ha rätt till att bo i familjehem med särskild service för barn och unga. Då finns det stöd dygnet runt.

Här kan du läsa mer om de bostäder vi tillhandahåller på Attendo.


Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för den som är vuxen

Det finns tre olika former av boende där man kan få stöd.

Gruppbostad — en egen lägenhet med gemensamma utrymmen där de boende och personal kan träffas.

I en gruppbostad finns det personal dygnet runt som stöttar och hjälper de boende att vara så självständiga som möjligt.

Attendo har flera gruppboenden runt om i landet.

Servicebostad — en bostad för den som klarar en del själv, men som kan behöva stöd vid vissa tillfällen. Då finns det personal på plats som hjälper till.
Du eller den anhörige bor i en egen lägenhet, men i samma område finns det fler lägenheter. I gemensamma utrymmen kan de boende och personalen umgås.

Anpassad bostad — En anpassad bostad är till viss del anpassad efter den boendes behov. Där finna det ingen personal på plats. Däremot kan en anpassad bostad kombineras med andra stöd, så som personlig assistans.

Daglig verksamhet

För den som har en funktionsnedsättning och är i yrkesverksam ålder, kan en daglig verksamhet ge en meningsfull sysselsättning. Det kan vara en praktikplats eller olika aktiviteter på ett dagcenter eller en arbetsplats.

Attendo erbjuder många dagliga verksamheter.

Så ansöker du om LSS

1

Ansök om insats

För att kunna bli erbjuden en LSS-insats, behöver du själv göra en ansökan. Ansökan gör du hos kommunen.

2

Kommunen tar ett beslut

Kommunen gör en utredning och erbjuder det stöd och den service som bäst möter behoven. Du som ansöker får vara delaktig i hur stödet utformas och när det ska genomföras.

3

Välj din omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja verksamhet eller annan insats.