Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Daglig verksamhet

Utvecklande och glädjefull vardag

Sök :
hero icon left
hero icon right

Daglig verksamhet bygger på lust, skaparglädje och gemenskap. Vi hjälper dig att få ett utvecklande arbete och en meningsfull sysselsättning utifrån dina förutsättningar, behov och intressen. Det kan vara allt från att servera på ett café eller stå i affär till att arbeta på ett kontor. Hos får du en stödperson som lär känna dig extra väl och tillsammans planerar ni din arbetsdag.

Utvecklande och glädjefull vardag

Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hans eller hennes önskemål. Ett övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. I insatsen ingår omvårdnad. Den dagliga verksamheten kan innehålla både aktiviteter med habiliterande inriktning och mer produktionsinriktade uppgifter. Daglig verksamhet är inte en anställningsform och syftet med verksamheten är inte att producera varor eller tjänster. Verksamheten kan vara i både gruppform och individuella placeringar, till exempel på företag.