Hoppa till huvudinnehåll

Våra områden

Korttidsboende

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att personer som tillhör personkretsen ska erbjudas miljöombyte och rekreation, men också att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.

Läs mer

Bostad med särskild service

Alla barn har rätt att utvecklas på sina egna villkor. I våra boenden för barn och ungdomar vill vi därför fokusera på att ge ditt barn trygghet och utveckling i en stimulerande miljö.

Läs mer

Ledsagning & Avlösning

Det är viktigt att du känner dig trygg tillsammans med din ledsagare/avlösare, så att du inte ska behöva byta. Därför är vi noggranna när vi anställer den som ska vara din ledsagare och du får så klart träffa den tilltänkta personen innan uppdraget påbörjas.

Läs mer

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?