Våra tjänsteområden

Familjehem

Alla barn har rätt till en bra uppväxt. Som familjehem hos Attendo ger vi kontinuerligt stöd och handledning genom erfarna konsulenter som arbetat många år med barn och unga.

Läs mer

Jourhem

Alla barn har rätt till en bra uppväxt. Som jourhem hos Attendo ger vi kontinuerligt stöd och handledning genom erfarna konsulenter som arbetat många år med barn och unga.

Läs mer

Behandlingsfamilj

Tjust behandlingsfamiljer är ett väletablerat företag och välkänt inom individ- och familjeomsorg i Sverige. Med ett unikt erbjudande med kvalificerad personal och omsorgsfull metodik stöttar de barn och unga med stora utmaningar i livet. Tillsammans med Tjust behandlingsfamiljer kan vi nu stödja ännu fler behövande barn och unga i samarbete med socialtjänster runt om i Sverige.

Läs mer (extern länk)

HVB hem för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik

Vi driver sex behandlingshem (HVB) med skola för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik.

Läs mer

Skolor

Vi har två skolor för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik. Alla elever får en egen studieplan som utgår från barnets personliga förutsättningar och erfarenheter.

Läs mer

Förstärkta Ärenden

Atendo Förstärkta Ärenden erbjuder HVB med IVO-tillstånd för personer mellan 12-65 år som inte klarar att bo kollektivt.

Läs mer

Stödboende

Attendos stödboenden vänder sig till ungdomar, unga vuxna och vuxna med barn som är relativt självständiga men som är i behov av tillsyn, stöd eller skydd i sitt boende för att på sikt kunna bo på egen hand.

Läs mer

Träningslägenheter

Attendo Träningslägenheter erbjuder varje individ ett individuellt anpassat stöd av en kvalificerad kontaktperson som arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag. Våra träningslägenheter finns över hela Stockholm och bedrivs med godkända tillstånd från IVO.

Läs mer

Attendo Öppenvård Stockholm

De flesta barn och ungdomar får hjälp av sina föräldrar med att lära sig stå på egna ben och att ta eget ansvar. Men unga människor som saknar stöd av vuxna i sin vardag kan behöva hjälp av en kvalificerad kontaktperson.

Läs mer

Attendo Öppenvård Umeå

Attendo Öppenvård Umeå har som mål att stötta klienter i eget boende samt hitta en meningsfull sysselsättning och nya sunda rutiner. Idag finns 9 lägenheter i olika storlekar spridda över Umeå för att kunna ta emot både enskilda personer eller familj.

Läs mer

Situationen i Ukraina - Vi kan hjälpa till

Vi har mångårig erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn, ungdomar och familjer i våra verksamheter. Vi känner väl till vilka krav det ställer på omhändertagande, trygghet och kompetens att ta emot människor på flykt och i kris.

Vi har jour- och familjehemsvård med familjer över hela Sverige, från Kalix i norr till Ängelholm i söder. Genom åren har dessa familjer tagit emot många barn, ungdomar och familjer med olika typer av trauman. Vi har sett vikten av att på ett tryggt och stödjande sätt kunna möta de behov och reaktioner som uppstår.

Läs mer