Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga diagnoser vi arbetar med


Här har vi sammanställt de diagnoser vi arbetar med. Beroende på diagnos och behov har vi en bank av olika metoder och arbetssätt som vi anpassar vårt arbete utefter. Här berättar vi mer om vilka metoder och arbetssätt vi jobbar utifrån.

Adhd

Adhd

Du som har ADHD har svårt att koncentrera dig, har svårt att sitta still och att hejda olika impulser. Hur stora problem man har med sin ADHD varierar från person till person. ADHD börjar när man är barn.

Mer om ADHD
Add

Add

ADD är en form av ADHD, men utan hyperaktivitet. Om du har ADD, har du främst svårt att behålla din uppmärksamhet och koncentration. Du kan ha svårt att få saker och ting gjorda och hålla ordning.

Mer om ADD
Autism

Autism

Autism är en funktionsnedsättning där du har svårt med socialt samspel och kommunikation. Du tolkar saker annorlunda och kan ha svårt med att ta in mycket information.

Mer om autism
Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom. Den innebär att du är manisk och deprimerad olika perioder. Det finns olika typer av bipolär sjukdom, bland annat typ 1 som är den mest kända varianten.

Mer om bipolär sjukdom
Depression

Depression

Depression räknas som en psykisk sjukdom och är vanlig. En depression innebär att du har symtom som nedstämdhet, trötthet och en tappad lust att göra saker som du vanligtvis tycker är kul.

Mer om depression
Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning

En intellektuell funktionsnedsättning innebär att du har svårt att förstå och lära dig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning — grav, måttlig och lindrig. Rutiner och olika hjälpmedel kan göra din vardag enklare.

Mer om IF
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är ett samlingsnamn för olika tillstånd som påverkar hur hjärnan och nervsystemet fungerar och hanterar information. Det kan till exempel vara autism, ADHD, Tourettes med flera.

Mer om NPF
Självskadebeteende

Självskadebeteende

Självskadebeteende innebär att du medvetet utsätter din kropp för skada. Det kan vara genom att framkalla kräkningar eller skära eller bränna dig själv. Beteendet brukar vara ett sätt att hantera svåra känslor.

Mer om självskadebeteende