Hoppa till huvudinnehåll

Vad är självskadebeteende?

Ett självskadebeteende är att du själv avsiktligt orsakar skador på din kropp. Det kan till exempel vara att du skär eller bränner dig själv.

Självskadebeteende syns ofta hos dig som kämpar med att hantera svåra känslor, och använder beteendet som ett sätt att fly från psykisk smärta. Det kan också vara ett sätt för att bryta en känsla av avstängdhet eller overklighet, eller slippa tänka på svåra minnen.

Orsakerna till självskadebeteende kan vara många. Självskadebeteende kan vara en del av symtomen vid till exempel ångest, depression, ätstörning, personlighetsstörning, ADHD, autism, bipolär sjukdom eller beroendesjukdom. Orsaken kan också vara ett tidigare trauma i uppväxten eller andra svåra upplevelser — som till exempel försummelse eller övergrepp.

Det är vanligare att ungdomar och unga vuxna utvecklar självskadebeteende, men det kan förekomma hos personer i alla åldrar. Om ditt barn har utvecklat ett självskadebeteende är det viktigt att söka hjälp direkt. Försök skapa en öppen och stödjande miljö där barnet kan uttrycka sina känslor.


Varför skadar man sig själv?

En självskadehandling sker ofta i samband med något utlösande inre stimuli. Det kan vara känslor, tankar eller fysiska upplevelser. Det kan vara en yttre händelse som leder till starka känslor som är svåra att hantera. Självskadebeteende är fysiskt och psykiskt skadligt. Handlingen ger ofta en omedelbar men tillfällig lättnadskänsla.

Självskadebeteende kan vara ett rop på hjälp

Om du skadar dig själv kan det ibland vara ett sätt att visa andra att något är fel och att du behöver hjälp. Att skada dig själv behöver inte betyda att du vill dö, ändå kan konsekvensen vara att du riskerar ditt liv. Därför måste du och din omgivning ta ditt självskadebeteende på allvar.

Tecken på självskadebeteende du som närstående kan hålla koll på

Det kan vara svårt att upptäcka självskadebeteende. Den som skadar sig själv försöker ofta dölja sitt beteende. Som anhörig kan det vara bra att vara vaksam på vissa tecken:

  • Du märker att din närstående har återkommande skador som skärsår, blåmärken eller brännmärken.
  • Du upptäcker föremål som knivar, rakblad eller andra vassa föremål bland din närståendes tillhörigheter.
  • Din närstående använder heltäckande kläder även när det är varmt.
  • Din närstående berättar om olyckor som verkar orealistiska till hur skadorna ser ut.
  • Du uppmärksammar förändringar i din närståendes beteende, som till exempel att isolera sig eller undvika aktiviteter där kroppen är mer synlig.
  • Du upplever att din närstående får stora svängningar i humör och svårigheter att hantera känslor eller stress.

Om du misstänker fara för din närståendes liv bör du ta kontakt med akutvården.

Hur kan livet med självskadebeteende se ut?

För dig med självskadebeteende kan livet vara väldigt utmanande. Vardagen kan kantas av en stor kamp med känslor av skuld, skam och ensamhet. Du kan känna dig ockuperad av tankar på ditt självskadebeteende. Det kan finnas en rädsla för att bli upptäckt, vilket kan leda till ökad stress och ångest.

Ditt självskadebeteende kan leda till allvarliga konsekvenser på sikt. Din psykiska hälsa kan försämras och du kan utveckla självmordstankar. Både självmordstankar med och utan suicidintention förekommer.

Det kan du göra för att lindra dina besvär

Har du ett självskadebeteende ska du så snart som möjligt ta kontakt med vården. Det går att bli av med beteendet men det är svårt att göra det på egen hand. Du behöver behandling och stöd.

Utöver behandling från vården finns det flera saker du kan göra själv för att lindra svåra känslor:

Leva ett aktiv och socialt liv: Att vårda sociala relationer och delta i aktiviteter som känns roliga kan bidra till att du mår bättre och känner dig delaktig i ett sammanhang som är viktigt för dig.

Mindfulness och avslappningstekniker: Med hjälp av mindfulness och avslappningstekniker kan du lättare hantera svåra känslor.

Hälsosamma vanor: Sömn, motion och hälsosam kost kan hjälpa dig att upprätthålla en jämn energinivå och minska stress. Undvik alkohol och droger då det kan förävrra ditt mående.

Be om stöd från närstående: Omge dig med personer som förstår din situation och stöttar dig. Att ha ett nätverk av familj och vänner kan bidra till att du lättare kan hantera dina utmaningar.

Är du anhörig till någon med självskadebeteende?

Som anhörig kan du stötta din närstående att behålla hälsosamma vanor. Motivera till att söka hjälp och var ett stöd under behandlingen. Var förberedd på hur ni tillsammans ska hantera svåra situationer. Uppmärksamma eventuella tecken på ett förändrat beteende. Var vaksam ifall din närstående drar sig undan eller döljer sin kropp mer än vanligt. Agera omedelbart om du tror att personen är i fara.

Så hjälper vi på Attendo dig med självskadebeteende

Vi vill bidra med ökad förståelse kring självskadebeteende och erbjuder olika typer av stöd. Vårt mål är att hjälpa dig hitta vägar där du kan hantera dina utmaningar på ett sätt som passar dig.

Vi på Attendo kan erbjuda plats på behandlingshem för dig med självskadebeteende. Vi arbetar också med motiverande samtal (MI). Det är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att väcka motivation till förändring.

Vanliga frågor och svar om självskadebeteende

Vad ska jag göra om jag upptäcker att någon jag känner skadar sig själv?

Att skada sig själv kan innebära känslor som skuld och skam hos den drabbade. Närma dig personen med stor empati. Erbjud ditt stöd och uppmuntra personen att söka professionell hjälp.

Kan självskadebeteende leda till allvarligare problem?

Ja, självskadebeteende kan leda till allvarliga fysiska skador och förvärra problem med psykisk hälsa om det inte behandlas. I vissa fall kan självskadebeteende leda till ökad risk för självmordsförsök.