Så fungerar motiverande samtal som metod

Motiverande samtal, även kallad motivational interviewing (MI), utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som gäller olika livsstilsrelaterade faktorer för att underlätta förändringsprocesser.

Metoden bygger på en teoretisk modell som beskriver hur motivation och beteendeförändring sker över olika stadier. Enligt den startar en förändringsprocess när du av någon anledning börjar ifrågasätta ett beteende du har. Du börjar känna motstridiga känslor och ambivalens kring ditt beteende. Den här typen av känslor är viktiga för förändringsarbetet där vi med hjälp av motiverande samtal främjar din motivation till förändring.

En behandlares roll är att hjälpa dig formulera en egen förståelse över ditt problem och egna argument till förändring. Syftet är att stärka ditt beslut att genomföra förändringen.

Vi arbetar med motiverande samtal utifrån fyra steg

När vi arbetar med motiverande samtal innebär det att vi aktivt lyssnar och guidar dig till delaktighet för att du ska hitta din motivation och vilja till förändring.

Vi arbetar utifrån följande fyra steg:

  • Engagera — Vi bygger en relation där vi lyssnar och utforskar dina mål och värderingar.
  • Fokusera — Vi formulerar ett målbeteende.
  • Framkalla — Vi framkallar och främjar ditt förändringsprat.
  • Planera — Vi tar fram en hållbar handlingsplan.

Skulle du vara längre ifrån en förändring, lägger vi fokus på att väcka just intresset till förändring. Vi visar möjligheter och alternativ, samt beskriver konsekvenser och effekt med ambitionen att väcka din motivation. Här handlar det mer om vägledning än råd.

När vi ser att du hittat din motivation och tilltro till din egen styrka formulerar vi dina idéer och reflektioner. Vi gör en plan och stöttar dig till att uppnå dina mål.

 

Texten är granskad av Monica Tynnestam, regional verksamhetschef och evidensutvecklare inom Attendo LSS.