Hoppa till huvudinnehåll

Ett liv på dina egna villkor

Om du behöver särskilt stöd på grund av en funktionsnedsättning vill vi hjälpa dig att leva ett aktivt och meningsfullt liv på dina egna villkor. Oavsett vilken hjälp du behöver, ansvarar vi för att omsorg, aktiviteter och bemötande blir både personligt och professionellt anpassade. Attendo har gruppbostäder, daglig verksamhet, korttidsboenden och ledsagning för vuxna.

Våra verksamhetsområden

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet bygger på lust, skaparglädje och gemenskap. Vi hjälper dig att få ett utvecklande arbete och en meningsfull sysselsättning utifrån dina förutsättningar, behov och intressen.

Läs mer

Gruppbostad

På Attendos gruppbostäder kan du leva ett liv på dina egna villkor och samtidigt få möjlighet till glädje och gemenskap med andra. Vi hjälper dig att planera din vardag så att den blir som du vill ha den.

Läs mer

Attendo Unika

Unika är roligare LSS! Vi finns i Stockholm på flera ställen och har både daglig verksamhet och korttidsboende.

Läs mer

Korttidsboende

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att personer som tillhör personkretsen ska erbjudas miljöombyte och rekreation, men också att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.

Läs mer

Ledsagning & Avlösning

Det är viktigt att du känner dig trygg tillsammans med din ledsagare/avlösare, så att du inte ska behöva byta. Därför är vi noggranna när vi anställer den som ska vara din ledsagare och du får så klart träffa den tilltänkta personen innan uppdraget påbörjas.

Läs mer

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?