Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Gruppbostad

Ett självständigt liv på egna villkor

Sök :
hero icon left
hero icon right

Glädje och gemenskap

På Attendos gruppbostäder kan du leva ett liv på dina egna villkor och samtidigt få möjlighet till glädje och gemenskap med andra. Vi hjälper dig att planera din vardag så att den blir som du vill ha den. Vi finns även till för att stötta vid speciella tillfällen som fest och semester. Hos oss får du en stödperson som ser till att även de andra i personalgruppen vet hur den plan och de mål ni kommit fram till ser ut. På så sätt kan alla som finns där för att stötta, ge dig bästa möjliga hjälp och service.