Individ & Familj

Attendos individ- och familjeomsorg täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödda jour- och  familjehem, HVB och stödboenden, träningslägenheter, skola och neuropsykiatri för barn och ungdomar. Tack vare vår bredd kan vi samordna och anpassa olika insatser utifrån varje individs specifika behov.

Hitta verksamhet

Vi tar emot ärenden dygnet runt

Kontakta oss om du har frågor om ett särskilt ärende eller bara vill ha rådgivning. Vi har en hög beredskap och tar emot ärenden dygnet runt, varje dag. 

Våra verksamheter tar emot placeringar från alla delar av landet.

Ring oss på 020-40 37 00 eller mejla till info.iof@attendo.se.

Våra tjänsteområden

Attendo arbetar med att rekrytera, utreda och stödja jour och familjehem. Vi har lång erfarenhet av att förmedla jour och familjehemsplatser till socialtjänsten.

Behöver du snabbt hitta ett boende eller göra en placering? Vi hjälper dig!

Familjehem, HVB, Öppenvård och Stödboende

Attendo tillhandahåller individ- och familjeomsorg som täcker större delen av socialtjänstens behov.