Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Individ & Familj

Attendos individ- och familjeomsorg täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödda jour- och  familjehem, HVB och stödboenden, träningslägenheter, skola och neuropsykiatri för barn och ungdomar. Tack vare vår bredd kan vi samordna och anpassa olika insatser utifrån varje individs specifika behov.

Sök :
hero icon left
hero icon right

Vi tar emot ärenden dygnet runt

Kontakta oss om du har frågor om ett särskilt ärende eller bara vill ha rådgivning. Vi har en hög beredskap och tar emot ärenden dygnet runt, varje dag. Våra verksamheter tar emot placeringar från alla delar av landet.

Ring oss på 072-189 28 30 dagtid eller 020-40 37 00 för övriga tider eller mejla till info.iof@attendo.se

Vill du bli familjehem? Ansök nu!

Som familjehem hos Attendo ger vi kontinuerligt stöd och handledning genom erfarna konsulenter som arbetat många år med barn och unga. Du som tar emot ett barn får handledning i grupp där ni träffar andra familjehem, trivselträffar med andra familjehem och vi erbjuder kompetenshöjande utbildningar flera gånger om året. Ni får ett arvode för att ni åtar er uppdraget som familjehem.

Läs mer om hur processen går till och ansök här

Tjust Behandlingsfamiljer

Sen en tid tillbaka ingår Tjust Behandlingsfamiljer i Attendos erbjudande inom individ- och familj! Tjust behandlingsfamiljer är ett väletablerat företag och välkänt inom individ- och familjeomsorg i Sverige. Med ett unikt erbjudande med kvalificerad personal och omsorgsfull metodik stöttar de barn och unga med stora utmaningar i livet. Tillsammans med Tjust behandlingsfamiljer kan vi nu stödja ännu fler behövande barn och unga i samarbete med socialtjänster runt om i Sverige.

Läs mer om Tjust Behandlingsfamiljer