Våra tjänster inom individ och familjeomsorg

Placeringshjälp för socialtjänst

Placeringshjälp för socialtjänst

Behöver du snabbt hitta ett boende eller göra en placering? Vi hjälper dig!

Läs mer
Verksamheter barn & unga

Individ & familjeomsorg för barn & unga

Attendos individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödda jour- och familjehem, HVB och stödboenden, träningslägenheter, skola och neuropsykiatri för barn och ungdomar.

Läs mer
Verksamheter vuxna

Individ & Familjeomsorg för vuxna

Attendos individ- och familjeomsorg för vuxna täcker en större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel stödboenden, träningslägenheter, skyddat boende och kontaktmannaskap.

Läs mer

Vill du bli familjehem? Ansök nu!

Som familjehem hos Attendo ger vi kontinuerligt stöd och handledning genom erfarna konsulenter som arbetat många år med barn och unga. Du som tar emot ett barn får handledning i grupp där ni träffar andra familjehem, trivselträffar med andra familjehem och vi erbjuder kompetenshöjande utbildningar flera gånger om året. Ni får ett arvode för att ni åtar er uppdraget som familjehem.

Läs mer & ansök här

Tjust Behandlingsfamiljer

Sen en tid tillbaka ingår Tjust Behandlingsfamiljer i Attendos erbjudande inom individ- och familj! Tjust behandlingsfamiljer är ett väletablerat företag och välkänt inom individ- och familjeomsorg i Sverige. Med ett unikt erbjudande med kvalificerad personal och omsorgsfull metodik stöttar de barn och unga med stora utmaningar i livet. Tillsammans med Tjust behandlingsfamiljer kan vi nu stödja ännu fler behövande barn och unga i samarbete med socialtjänster runt om i Sverige.

Läs mer

Ansök om att bli familjehem