Hoppa till huvudinnehåll

Vad är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

En NPF påverkar hur du uppfattar och hanterar information. Det kan innebära olika typer av utmaningar i vardagen, men idag finns det mycket stöd och hjälp att få.

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, är något du föds med. Funktionsnedsättningen innebär att vissa delar av din hjärna fungerar på ett annorlunda sätt.

Hur funktionsnedsättningen yttrar sig beror på vilken du har. NPF är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Personer med någon form av NPF har ofta problem med följande:

  • Reglering av uppmärksamhet
  • Impulskontroll och aktivitetsnivå
  • Samspelet med andra människor
  • Inlärning och minne
  • Motoriken

Det är vanligt att man har en kombination av flera NPF-diagnoser. Det kan bidra till att svårigheterna förstärks.

Orsaker till NPF

Orsakerna till NPF kan vara ärftliga där vissa har en större benägenhet att utveckla neuropsykiatriska problem.

Andra faktorer som kan öka sannolikheten för NPF är påfrestningar under graviditeten, komplikationer under förlossningen och för tidig födsel.

Ofta får du din NPF-diagnos redan i barndomen.

Livet med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Du som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, har det hela livet. Det påverkar din vardag på olika sätt beroende på vilken diagnos du har.

Du kan ha olika utmaningar i skolan, arbetet och i sociala sammanhang. Du har ofta svårt att få praktiska saker i vardagen att fungera.

Att få en diagnos är att få ett namn på dina svårigheter. Det gör det lättare för dig att hantera dina svårigheter och förstå vilket stöd du behöver. Det finns mycket hjälp att få inom vården, bland annat genom habilitering, BUP och vårdcentral.

Så kan du och dina anhöriga underlätta din vardag

Det finns många olika metoder och strategier som kan hjälpa dig på olika sätt. Vad som passar bäst för dig beror på vilka svårigheter i vardagen som funktionsnedsättningen innebär. Här är några saker som brukar kunna göra vardagen mer hanterbar:

Struktur och rutiner: Många med en NPF trivs bra med en strukturerad vardag. Genom att ha en tydlig planering ökar förutsägbarheten och minskar stress. Idag finns det olika appar som kan vara till stor hjälp för att organisera vardagen, påminna om viktiga uppgifter och hantera tid.

Visuella hjälpmedel: Bilder och symboler kan hjälpa till att komma ihåg och förstå instruktioner. Exempelvis kan färgkodade scheman vara effektiva.

Fysisk aktivitet och bra mat: Fysisk aktivitet bidrar till ökad koncentration och förebygger stress. Och en balanserad kost med regelbundna måltider hjälper också till att upprätthålla energinivåer och fokus.

Lugn arbetsmiljö: Genom att skapa en lugn och organiserad arbetsmiljö kan du minimera distraktioner och lättare hålla sig fokuserad på din uppgift. Vissa tycker till exempel att hörselskydd eller musik hjälper, medan andra behöver sitta enskilt utan några yttre distraktioner.

 

För dig som är anhörig är det bra att lära sig om diagnosen och förstå de utmaningar som personen har. Det gör det lättare för dig att vara ett bra stöd.

Så kan vi på Attendo hjälp dig med en NPF-diagnos

På Attendo arbetar vi för att personer med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vi erbjuder bland annat LSS-boenden runt om i landet och stöttar i dagliga aktiviteter. Vi erbjuder också ledsagning så att du kan få stöd i att delta i olika fritidsaktiviteter och vara mer delaktig i samhällslivet.

Vi arbetat också med metoder som tydliggörande pedagogik för att stötta dig i att göra din vardag mer förutsägbar, begriplig och självständig. Vi jobbar också med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Det innebär att du med hjälp av passande kommunikationssätt kan komplettera och stärka din kommunikation och dialog med andra.

Vanliga frågor och svar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vad är NPF?

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är ett samlingsnamn för olika diagnoser som adhd, autism, Tourettes syndrom och intellektuell funktionsnedsättning.

Hur får man en NPF-diagnos?

Diagnosen ställs genom en utredning som består av intervjuer, observationer och tester. Det är ofta en läkare och en psykolog som genomför ­utredningen. Beroende på din ålder görs utredningen inom vården eller via skolan. Många gånger utreds barn på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), medan vuxna utreds på en psykiatrisk mottagning.

Vilka behandlingar finns för NPF?

NPF är ett bestående tillstånd, och behandlingen handlar om att minska symtom och påverkarkan på din vardagen.

Det finns olika stöd, anpassningar och hjälpmedel som kan underlätta för dig som har NPF. För vissa tillstånd kan medicinsk behandling hjälpa för att minska symtom. Till exempel vid adhd eller tourettes. För andra tillstånd hjälper psykologisk behandling. Det kan till exempel vara KBT-behandling vid tourrettes.