Hoppa till huvudinnehåll
Tydliggörande pedagogik är en metod där syftet är att göra din vardag mer förutsägbar, begriplig och självständig. Metoden används ofta vid autism eller intellektuell funktionsnedsättning.

Alla behöver, i olika utsträckning, förberedelser, förutsägbarhet och en förståelse över vad som ska hända vid olika aktiviteter i vårt liv. För personer med vissa funktionsnedsättningar kan detta vara svårt, och i vissa fall omöjligt att skapa på egen hand. Med tydliggörande pedagogik kan vi underlätta vardagen och göra den tydligare.

Metoden används över hela världen med syfte att man ska uppnå högsta möjliga livskvalité, och förmåga att delta i samhällslivet på ett så meningsfullt och självständigt sätt som möjligt.

Hur tydliggörande pedagogik fungerar

Tydliggörande pedagogik går ut på att tydliggöra och visualisera kommunikation, information och instruktioner. Det görs med bland annat olika visuella hjälpmedel, tydliga rutiner och arbetssätt för att förklara och organisera dagliga aktiviteter och situationer.

Målet med metoden är att:

  • Öka förståelse: Att göra det lättare för personen att förstå sin omgivning och vad som förväntas av dem.
  • Öka självständighet: Att hjälpa personen bli mer självständig och kunna hantera vardagliga situationer bättre.
  • Skapa trygghet och minska stress: Genom förutsägbarhet och tydlighet kan stress och ångest minska, vilket skapar en känsla av trygghet.

Hur vi uppnår detta beror på dina behov och förutsättningar. Fokus ligger på dina styrkor och intressen, och på att skapa en bra tillvaro för dig utifrån dina egna tillvägagångssätt.

Så jobbar vi med tydliggörande pedagogik

Vi kartlägger dina styrkor, intressen, behov och utmaningar. Utifrån det anpassar vi olika hjälpmedel för att göra din vardag lättare och mer tydlig. Till exempel så använder vi visuell information för att förklara abstrakta miljöer och företeelser.

Metoden tydliggörande pedagogik handlar om att svara på:

  • Vad?
  • När?
  • Hur?
  • Hur länge?
  • Med vem?
  • Vad händer sedan?
  • Varför?

Målet är att ge dig ökad kontroll över din vardag och därmed öka din funktionsförmåga och livskvalitet.

 

Texten är granskad av Monica Tynnestam, regional verksamhetschef och evidensutvecklare inom Attendo LSS.