Träningslägenheter

Träningslägenheter erbjuder varje individ ett individuellt anpassat stöd av en kvalificerad kontaktperson som arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag. Våra träningslägenheter finns över hela Stockholm och bedrivs med godkända tillstånd från IVO.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Skyddat boende, Centralt , Naturnära

    Lediga platser - Ja

Story image

Utvecklas och bli självständig

Verksamheten vänder sig till ungdomar och vuxna som är i behov av träningslägenhet av olika anledningar. Vi tar bland annat emot personer med en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation, hedersproblematik, skyddat identitet, social problematik och ensamkommande ungdomar. Placeringar sker enligt SoL men vi vänder oss även till personer med insatser enligt LSS.

Det övergripande målet med boende i träningslägenhet är att klienten skall utvecklas till en självständig individ som klarar att sköta ett boende på egen hand både ekonomiskt, praktiskt och socialt. Vid inflytt i träningslägenhet tillsätts en kvalificerad kontaktperson som arbetar med klienten utifrån socialtjänstens uppdrag. Den kvalificerade kontaktpersonen arbetar även utifrån målet att ge klienten nya handlingsstrategier och lösningsmetoder för att klienten på sikt ska kunna tillgodose sina egna behov och leva ett självständigt liv med goda sociala relationer. Motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande är självklara delar av vårt dagliga arbete.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi arbetar med kvalificerat kontaktmannaskap och träningslägenheter!

Story image

Samtliga lägenheter har godkända tillstånd från IVO. Lägenheterna är utrustade med bland annat möbler, TV och internet. Vid inflytt erhåller klienten ett startkit som består av bl.a. bäddmadrass, sängkläder och husgeråd som får tas med vid utflyttning. Klienten som bor i träningslägenhet ska inte vara i behov av personal dygnet runt och har som mål att i framtiden klara ett eget boende.

För att klara sig i en träningslägenhet bör klienten vara någorlunda välorienterad i samhället, behärska grundläggande svenska och ha en meningsfull sysselsättning i form av studier, arbete eller motsvarande. Klienten ska inte befinna sig i ett aktivt missbruk eller vara aktivt kriminell. Träningslägenheterna lämpar sig väl för utslussning från HVB/behandlingshem, PUT-boenden, familjehem, stödboende etc.

Story image

Tät kontakt mellan bovärd och kontaktperson

Utöver den kvalificerade kontaktpersonen finns bovärdar som ser till att lägenheterna sköts och att kontakt med fastighetsförvaltare sker kontinuerligt. Bovärd utför nödvändigt underhåll av lägenheten och har möjlighet att bereda sig tillträde till lägenheten vid behov, t.ex. vid underhållsarbete eller för att säkerställa klientens välmående vid utebliven kontakt. Bovärd och kontaktperson har tät kontakt och får även gemensam handledning i sitt arbete.

Vi har löpande dygnet-runt-jour för medarbetare dit kontaktperson/bovärd kan vända sig för råd och stöd i akut uppkomna situationer. Kontaktpersonerna kan efter samråd/uppdrag från socialtjänsten tillfälligt vara jour för klienten om behov skulle uppstå.

Är du handläggare och behöver göra en placering?