Hitta en specifik verksamhet
Attendo Träningslägenheter Free space

Attendo Träningslägenheter

Attendo Träningslägenheter erbjuder varje individ ett individuellt anpassat stöd av en kvalificerad kontaktperson som arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag. Våra träningslägenheter finns över hela Stockholm och bedrivs med godkända tillstånd från IVO.

Attendo Ungbo Stockholm

Attendo Ungbo Stockholm

Ungbo är ett stödboende i Stockholm för unga och unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd. Attendo Ungbo finns på 2 olika adresser i Stockholmsområdet. Attendo Ungbo erbjuder tillgång till personal dygnet runt, boende i egen lägenhet samt en kvalificerad kontaktperson.

Attendo Ungbo Umeå Free space

Attendo Ungbo Umeå

Attendo Ungbo stödboende riktar sig till ungdomar som är i behov av bostad, social träning eller tillsyn. Verksamheterna är anpassade till unga vuxna som snart väntas kunna bo på egen hand.

Attendo Ungbo Uppsala Free space

Attendo Ungbo Uppsala

Attendo Ungbo stödboende är till för unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en begränsad tid. Ungbo har godkänt IVO-tillstånd för stödboende 16-20 år.

Attendo Ungbo Västerås Free space

Attendo Ungbo Västerås

Attendo Ungbo Västerås är ett stödboende för ungdomar 16-20 år som är i behov av tillsyn och stöd av personal. Vi erbjuder ADL-träning i syfte att skapa en strukturerad vardag.

Attendo Öppenvård Stockholm

Attendo Öppenvård Stockholm

De flesta barn och ungdomar får hjälp av sina föräldrar med att lära sig stå på egna ben och att ta eget ansvar. Men unga människor som saknar stöd av vuxna i sin vardag kan behöva hjälp av en kvalificerad kontaktperson.

Är du handläggare och behöver göra en placering?