Hoppa till huvudinnehåll

Ungbo Stockholm

Ungbo är ett stödboende i Stockholm för unga och unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd. Ungbo finns på 2 olika adresser i Stockholmsområdet. Ungbo erbjuder tillgång till personal dygnet runt, boende i egen lägenhet samt en kvalificerad kontaktperson.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

 • Antal platser - 20

  Individuellt anpassad vård, Sysselsättning, Centralt läge

  Lediga platser - Ja

Story image

Stödboende för unga och vuxna i Stockholm

Ungbo är till för unga och vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en begränsad tid. Ungbo finns på flera olika adresser i Stockholmsområdet. Våra verksamheter bedrivs med godkända tillstånd från IVO. Vi har ramavtal med hundratals kommuner över hela landet. Personal som arbetar i våra verksamheter är socionomer, beteendevetare eller socialpedagoger, det vill säga har formell kompetens i socialt arbete. 

I våra stödboenden erbjuder vi:

 • Kvalificerad kontaktperson som ger individuellt anpassat stöd i alla frågor och arbetar med de positiva sidorna hos den enskilde
 • Tillgång till personal dygnet runt
 • MI-samtal och ADL-träning
 • Urinprovtagning vid behov
 • Möblerade lägenheter på attraktiva adresser 
 • Gångavstånd till tunnelbana eller buss

Våra boende passar personer som är på väg att bli självständiga men behöver stöd och social träning på vägen. Stödboendet kan även fungera som:

 • skyddat boende
 • utslussning efter vistelse i familjehem eller HVB-hem, kriminalvårdsanstalt eller annan institution.
 • boende för personer som lever i en konfliktfylld hemsituation
 • boende för föräldrar med eller utan sina barn och som är i behov av stöd i föräldrarollen.

Stödboendet tar emot personer med biståndsbeslut enligt SoL, LVU, LSS och unga vuxna med lättare psykiska problem. Vi tar inte emot personer som har ett pågående missbruk eller som är aktivt kriminella.

Story image

Gemensam genomförandeplan

I stödboende bor man i en egen möblerad lägenhet. Varje boende har en kvalificerad kontaktperson som de träffar regelbundet. Här finns personal dygnet runt som man kan vända sig till när man behöver stöd i olika frågor.

Den boende ska tillsammans med socialsekreteraren och kontaktpersonen upprätta en genomförandeplan. I den ska mål, delmål och konkreta instruktioner för hur dessa ska uppnås stå. Detta görs alltid tillsammans med den boende. Genomförandeplanen utgår från BBIC. Målet är att alla våra boende ska ha en form av sysselsättning, det kan vara skola, arbete eller praktik. Kontaktpersonen följer upp regelbundet hur det går för den boende vad gäller sysselsättning, fysiska och psykiska hälsan och nätverket kring den boende.

Story image

Stort utbud av lägenheter

Vi har flera stödboenden i Stockholm. Det är samma koncept i alla våra stödboenden, det som skiljer dem åt är antal lägenheter och var de ligger geografiskt. Vi har även 45 träningslägheter som finns över hela Stockholm.  

Ungbo Bromma

 • 9 boendelägenheter

Stödboende Kungsholmen

 • 12 boendelägenheter

Träningslägenheter

 • 45 boendelägenheter över hela Stockholm

För förfrågningar om plats

Kalle Ingerstad 46 (0)70-272 26 50

Är du handläggare och behöver göra en placering?