Ungbo Umeå

Ungbo Umeå är ett stödboende med 6 platser som riktar sig till ungdomar från 16 till och med 20 år som är i behov av bostad, social träning eller tillsyn. Verksamheten är anpassad till unga vuxna som snart väntas kunna bo på egen hand.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Antal platser - 6

    Skyddat boende, Centralt , Naturnära

    Lediga platser - Ja

Story image

Vad är Ungbo Umeå?

Ungbo Umeå är ett förstärkt stödboende med 6 platser. Ett mindre stödboende för unga vuxna som är i behov av stöd för att utvecklas till en självständig individ. Ungbo har IVO-tillstånd för åldrarna från 16 år till 20 år och välkomnar både män och kvinnor som placeras enligt SoL eller LVU. Här bor man i fullt möblerad egen lägenhet i ett hyreshus där personal finns tillgänglig dygnet runt. Ungbo ligger centralt beläget med promenadavstånd till centrum och närhet till gym, skolor och resecentrum. 

Ungbo erbjuder även externa förstärkta insatser med behandlande inriktning. Till exempel psykologsamtal, neuropsykiatrisk utredning, drogscreening eller ridterapi och rePULSE. Målet är att ge varje ung vuxen möjlighet att nå sina mål. Ungbo kan även stötta individer som är i behov av skydd.

Inför inflytt görs en noggrann lämplighetsbedömning för att säkerställa vården, både för den tilltänkta ungdomen samt de som redan bor på Ungbo. Lämplighetsbedömningen görs av verksamhetschefen som även genomför intervju med den tilltänkta ungdomen och eventuellt även med andra nödvändiga kontakter. Allt för att ungdomen ska känna sig trygg, både innan och under placeringstiden. 

Varmt välkommen att kontakta verksamhetschef för platsförfrågan eller informationsmöte. Självklart kan även du som vårdnadshavare kontakta oss om du har frågor. 

Story image

Delaktighet som framgång

Vår kunniga personal som består av behandlingspedagoger, behandlingsassistenter samt boendestödjare är utbildade inom MI, LAB, CRA och rePULSE. Vi arbetar motiverande och har som mål att träffa och samtala med alla ungdomar dagligen om inget annat är överenskommet. Varje ungdom tilldelas en kontaktperson och tillsammans arbetar ungdom och kontaktperson mot uppsatta mål i vårdplanen. Delaktighet är en betydande framgång för att lyckas. Exempel för att nå mål kan vara följande: 

  • Stöd kring ekonomi genom förståelse för pengar, hur mycket kan man spendera per vecka? Här stöttar vi ungdomen genom att bland annat veckohandla. 
  • Kontinuerlig kontakt och planering med skola för att stötta ungdomen att nå sina mål. Behövs kanske anpassningar eller stöd med väckning?
  • Stöd i kontakt med sjukvård, till exempel medicinuppföljning. Behöver ungdomen stöd kring påminnelser för medicin dagligen? 
Följ oss på Instagram

Är du handläggare och behöver göra en placering?