Hitta en specifik verksamhet
Attendo Arken Free space

Attendo Arken

Attendo Arken HVB är ett behandlingshem för ungdomar mellan 16 till 21 år med psykosocial problematik, missbruk, kriminalitet och neuropsykiatriska diagnoser.

Attendo Broarp Alma

Attendo Broarp Alma

Broarp Alma i Hjältevad är ett HVB för flickor, i åldern 12-19 år, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala problem. Vårt mål är att varje ungdom ska uppnå självständighet utifrån sin egen förmåga.

Attendo Broarp Pojkar Free space

Attendo Broarp Pojkar

Broarp i Eksjö är ett HVB för pojkar, i åldern 12-23 år, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala problem. Vårt mål är att varje ungdom ska uppnå självständighet utifrån sin egen förmåga.

Attendo Närsjögläntan Free space

Attendo Närsjögläntan

På Attendo Närsjögläntans HVB -och utslussboende arbetar vi med flickor i åldern 13-20 år med psykosociala och neuropsykiatriska svårigheter.

Attendo Stradivarius HVB och Stödboende Free space

Attendo Stradivarius

Attendo Stradivarius är ett behandlingshem för barn och ungdomar i åldern 13-21 år med bland annat social problematik, tidiga relationsstörningar, ADHD, Asperger, utåtagerande beteende, begynnande kriminalitet och missbruk.

Attendo Ängbyvägen

Attendo Ängbyvägen

Ängbyvägen HVB tar emot flickor 13-21 år från hela landet med begåvningsnedsättning, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik.

Är du handläggare och behöver göra en placering?