Hoppa till huvudinnehåll

Stradivarius

Stradivarius är ett behandlingshem för barn och ungdomar i åldern 13-21 år med bland annat social problematik, tidiga relationsstörningar, ADHD, Asperger, utåtagerande beteende, begynnande kriminalitet och missbruk.

Kontakt

Unit contact image

Adress

  • Jörnsvägen 59

  • 934 93 Skellefteå

  • Västerbottens län

  • Visa på karta

Fakta

  • Sysselsättning, Djur

    Lediga platser - Ja

  • Särskild kompetens: Neuropsykiatrisk problematik Självskadeproblematik Psykisk ohälsa Psykolog MI Lågaffektivt bemötande Psykosocial problematik Missbruksproblematik
Story image

HVB för barn & ungdomar

Vi är ett behandlingshem för barn och ungdomar i åldern 13-20 år med social problematik, tidiga relationsstörningar, ADHD, Asperger, utåtagerande beteende, begynnande kriminalitet och missbruk, relationsproblem, låg impulskontroll, koncentrationssvårigheter samt andra självdestruktiva inslag i livsföringen.

På Stradivarius arbetar vi med Fas-behandling. Det är ett kognitivt beteendeterapeutiskt system som är självmotiverande. Genom att individen är med och påverkar både behandlingens innehåll och tempo så ger det den unge personen en adekvat känsla av kontroll över sin egen behandling.

Verksamheten ligger strax utanför Skellefteå och är belägen i en vacker prästgård. Här finns ett utslussningshus, samt stödboende för ungdomar över 18 år och en daglig verksamhet i form av ett travstall.

Story image

Behandling i tre faser

På Stradivarius är behandlingen indelad i tre faser. Varje fas innehåller tydliga uppgifter som ungdomen, föräldrar, socialtjänst och Stradivarius utvärderar tillsammans. Det är ett kognitivt beteendeterapeutiskt system som är självmotiverande. Genom att ungdomen är med och påverkar både behandlingens innehåll och tempo så ger det den unge personen en adekvat känsla av kontroll över sin egen behandling.

Fas ett

Fas ett är en lära känna fas där fokus är på utredning, kartläggning och gränssättning. Ungdomen går skola och har fritidsaktiviteter tillsammans med personalen. Fas ett brukar vara klar inom fyra månader.

Fas två

Fas två är genomförandefasen där fokus är på fungerande skolgång, regelbunden samtalskontakt och meningsfulla fritidsaktiviteter som ungdomen kan fortsätta med efter behandlingstiden. Familjesamtal hålls regelbundet under fas två samt även nätverksarbete kan påbörjas. Tidsangivelsen i fas två är mycket individuell utifrån ungdomens och familjens resurser.

Fas tre

Fas tre kan se ut på två olika sätt. I denna fas fungerar skola, fritidsaktiviteter ev. medicinering och hemhelger. De ungdomar som ska flytta tillbaka till ursprungsfamiljen eller till familjehem börjar åka hem oftare och samarbetet med familjen blir än mer intensivt. De ungdomar som ska slussas ut till eget boende eller till utsluss börjar detta under fas tre. I stallet får ungdomarna följa stallets rutiner, regler och vanor som skapar en strukturerad och trygg miljö. Struktur och regelbundenhet gör att ungdomarna och hästarna känner sig trygga och lugna. Ridning och körning med häst ingår i verksamheten efter ungdomarnas förmåga och förutsättningar.

Är du handläggare och behöver göra en placering?