Hoppa till huvudinnehåll

Broarp Pojkar

Broarp i Eksjö är ett HVB för pojkar, i åldern 12-23 år, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala problem. Vårt mål är att varje ungdom ska uppnå självständighet utifrån sin egen förmåga.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Antal platser: 20

    Lediga platser: Ja

    Talade språk: Svenska

  • Särskild kompetens: Neuropsykiatrisk problematik Psykosocial problematik Självskadeproblematik Psykisk ohälsa Sjuksköterska Läkare Psykolog MI Lågaffektivt bemötande Tydliggörande pedagogik KBT
  • Trädgård, Naturnära, HVB Pojkar, Centralt, Skola

Story image

Behandlingsarbetet

Vi tar emot pojkar från hela Sverige med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi arbetar inte med ungdomar med missbrukar- eller kriminell identitet. Vår verksamhet har plats för 20 pojkar mellan 12-23 år, fördelat på tre separata enheter. Till verksamheten finns även fem specialboenden, Slussen och Knutna, vilka används för individuella behandlingslösningar.

Tydlighet i tanke, struktur och syfte skapar en ökad känsla av sammanhang för de unga. Varje ung person har individuella scheman som ger stöd i det dagliga livet samt strukturerade kontaktmannasamtal en eller ett par gånger per vecka.

Ungdomarna behöver tydlig struktur och förutsägbarhet i tillvaron, samt fokus på sina individuella styrkor och förutsättningar. En strävan att uppfylla dessa krav genomsyrar all verksamhet på Broarp. Ett helhetsperspektiv utifrån dagliga aktiviteter är också viktiga delar i behandlingshemmets behandlingsarbete.

All behandling är individuell och sker utifrån individens egna behov och förutsättningar. Vårdplanen tillsammans med observationer från avdelningspersonal utgör grunden för genomförandeplanen som kontinuerligt utvärderas och fastställs tillsammans med ungdomen, uppdragsgivare och vårdnadshavare.

Slussen Broarp och Alma HVB - Ladda ner pdf

Story image

Utgångspunkt i ungdomens utveckling & lärande

Vår verksamhet tar sin utgångspunkt i ungdomens utveckling och lärande. Därför arbetar vi enligt metoder som gör tillvaron förutsägbar och strukturerad. Vi utgår från kognitiva teorier och ett lågaffektivt bemötande och använder oss av olika psykopedagogiska metoder såsom Durewall metoden, tydliggörande pedagogik (Teacch) , sociala berättelser, seriesamtal samt kommunikationshjälpmedlet KAT-kit.

I allt behandlingsarbete håller vi fokus på ungdomarnas individuella styrkor, behov och förutsättningar, en viktig hörnsten i behandlingen är därför att ta tillvara ungdomarnas egna begåvningar och intressen. Vi erbjuder goda möjligheter att ägna sig åt musik, sport, konst och annat kreativt skapande. Grundtanken är att ge förutsättningar för en positiv och utvecklande fritid. Verksamhetens mål är att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik. I behandlingsarbetet innebär det att vi hämtar information från tre källor: från forskningen och den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen, nuvarande situation och ungdomens önskemål. Detta sammanvägs med vår professionella expertis innan vi väljer pedagogik/metod för ungdomen. Det sker hela tiden en utvärdering av pedagogikens/metodens effekt på individnivå.

Broarp HVB har psykolog, konsulterande läkare/barnpsykiater och psykiatrisjuksköterska.

Story image

Förbereda för tiden efter Broarp

Vi anser att familjen har en viktig roll under vistelsen på behandlingshemmet och strävar därför efter stor delaktighet från föräldrar och andra närstående. Övernattningsmöjligheter finns för föräldrar som besöker sitt barn.


Det är viktigt att tidigt påbörja planeringen och förbereda ungdomen för tiden efter Broarp. Detta gör vi genom att hjälpa ungdomen att hitta verktyg och strategier för en framtida självständig tillvaro utefter deras förutsättningar och behov. Stor del av behandlingen på Broarp skall ha ett långvarigt syfte för att möjliggöra en meningsfull framtid.

Video poster
Video play button

Kolla på film om Broarp

Ungdomarna behöver tydlig struktur och förutsägbarhet i tillvaron, samt fokus på sina individuella styrkor och förutsättningar. En strävan att uppfylla dessa krav genomsyrar all verksamhet på Broarp. Ett helhetsperspektiv utifrån dagliga aktiviteter är också viktiga delar i behandlingsarbetet.

Är du handläggare och behöver göra en placering?