Hoppa till huvudinnehåll

Broarp Alma

Broarp Alma i Hjältevad är ett HVB för flickor, i åldern 12-19 år, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala problem. Vårt mål är att varje ungdom ska uppnå självständighet utifrån sin egen förmåga.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Talade språk - Svenska

    Trädgård, Naturnära

Story image

Behandlingsarbetet

All behandling är individuell och sker utifrån individens egna behov och förutsättningar. Vårdplanen tillsammans med observationer från avdelningspersonal utgör grunden för genomförandeplanen som kontinuerligt utvärderas och fastställs tillsammans med uppdragsgivare och vårdnadshavare

Verksamhetens mål är att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik. I behandlingsarbetet innebär det att vi hämtar information från tre källor: från forskningen och den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen, nuvarande situation och ungdomens önskemål. Detta sammanvägs med vår professionella expertis innan vi väljer pedagogik/metod för ungdomen. Det sker hela tiden en utvärdering av pedagogikens/metodens effekt på individnivå.

Slussen Broarp och Alma HVB - Ladda ner pdf

Följ oss på Instagram
Story image

Olika psykopedagogiska metoder

Vår verksamhet tar sin utgångspunkt i ungdomens utveckling och lärande. Därför arbetar vi enligt metoder som gör tillvaron förutsägbar och strukturerad. Vi utgår från kognitiva teorier och använder oss av olika psykopedagogiska metoder, såsom tydliggörande pedagogik, låg affektivt bemötande, sociala berättelser, seriesamtal, psykologisk behandling, medicinsk behandling samt kommunikationshjälpmedlet KAT-kit.

I allt behandlingsarbete håller vi fokus på ungdomarnas individuella styrkor och förutsättningar, en viktig hörnsten i behandlingen är därför att ta tillvara ungdomarnas egna begåvningar och intressen. Vi erbjuder goda möjligheter att ägna sig åt musik, idrott, konst och annat kreativt skapande. Grundtanken är att ge förutsättningar för en positiv och utvecklande fritid.

Story image

Förberedelser för tiden efter Alma

Vi anser att familjen har en viktig roll under vistelsen på behandlingshemmet och strävar därför efter stor delaktighet från föräldrar och andra närstående. Övernattningsmöjligheter finns för föräldrar som besöker sitt barn.

Det är viktigt att tidigt påbörja planeringen och förbereda ungdomen för tiden efter Broarp Alma. Detta gör vi genom att hjälpa ungdomen hitta verktyg och strategier för en framtida självständig tillvaro utefter deras förutsättningar. Stor del av behandlingen på Broarp Alma skall ha ett långvarigt syfte för att möjliggöra en meningsfull framtid.

Video poster
Video play button

Individuell behandling utifrån individens förutsättningar

Ungdomarna behöver tydlig struktur och förutsägbarhet i tillvaron, samt fokus på sina individuella styrkor och förutsättningar. En strävan att uppfylla dessa krav genomsyrar all verksamhet på Broarp Alma. Ett helhetsperspektiv utifrån dagliga aktiviteter är också viktiga delar i behandlingsarbetet.

Är du handläggare och behöver göra en placering?