Hoppa till huvudinnehåll

Ängbyvägen

Vi tar emot flickor 13-21 år från hela landet med begåvningsnedsättning, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Lediga platser: Ja

    Talade språk: Svenska

    Särskild fokus: Flickor 13-21 år

  • Särskild kompetens: Behandling ADL
Story image

Fokus på det salutogena

Ängbyvägen HVB är ett behandlingshem med specialisering på flickor 13-21 år med begåvningsnedsätting, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik. Boendet är beläget i Knivsta, Upplands län. 40 minuter från centrala Stockholm och 20 minuter från Uppsala med bra kommunala kommunikationer. 

Ängbyvägen tillämpar FAS-behandling med grunden i ett salutogent förhållningssätt och ett självmotiverande arbete grundat i KASAM och KBT. Fokus läggs på att stärka det som fungerar samt att minska hindren och träna nya strategier för framtiden. 

Vid eventuellt behov att efter avslutad placering övergå till placering enligt LSS finns ett av våra ungdomsboende LSS beläget i Knivsta.

Ängbyvägen HVB har en nära samverkan med tillhörande Samsaskolan som är en resursskola beläget i Upplandslän.

Story image

Anpassning till individen

Ängbyvägen HVB tillämpar FAS-behandling med grunden i ett salutogent förhållningssätt och ett självmotiverande arbete grundat i KASAM och KBT.

I FAS 1 när den unge flyttar till oss genomför vi en funktionell kartläggning samt en ADL kartläggning. Kartläggningen och observationer kring den enskildes interaktion ger oss nycklar till hur den unges insatser ska ges på bästa sätt samt hur vi ska bygga en förtroendefull relation. En stark grund i struktur och anpassning till individen skapar förutsättningar för FAS 2 och FAS 3.

Varje FAS utvärderas efter cirka tre månader tillsammans med den unge, socialtjänst och närstående. 

Varje flicka får en kontaktperson och har en egen individuell plan kring behandlingen där samarbete med ungdomen och dennes nätverk utgör grunden för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför den slutgiltliga utslussningen. 

Story image

Kompetens i medarbetargruppen

På Ängbyvägen finns medarbetare med fördjupade kunskaper i lågaffektivt bemötande, MI och beteendevetenskap. Vid behov tillhandahåller vi även utredning, läkare och medicinering genom vårt samarbete med Socialpsykiatriska utredningsteamet. 

Personalgruppen består av socionomer, behandlingsassistenter och boendestödjare med mångårig erfarenhet. Personalgruppen har regelbunden extern handledning. 

 

Är du handläggare och behöver göra en placering?