Hoppa till huvudinnehåll

Närsjögläntan

På Närsjögläntans HVB -och utslussboende arbetar vi med flickor i åldern 13-20 år med psykosociala och neuropsykiatriska svårigheter.

Kontakt

Adress

Fakta

  • Lediga platser: Ja

    Talade språk: Svenska

  • Särskild kompetens: Psykosocial problematik Självskadeproblematik Psykisk ohälsa KBT MI Lågaffektivt bemötande RePULSE Neuropsykiatrisk problematik
  • Naturnära, HVB Flickor

Story image

HVB och utslussboende för flickor

På Närsjögläntans HVB och utslussboende arbetar vi med flickor i åldern 13-20 år med psykosociala svårigheter. Det kan innebära att man har svårt att hantera sina känlsor och impulser, svårigheter med jämnåriga och/eller familj, att skolgången inte fungerat som tänkt eller att man befinner sig i miljöer som vuxenvärlden upplever är riskfyllda. 

Det övergripande målet med de insatser som erbjuds på Närsjögläntan är att flickorna efter avslutad placeringstid har ökade förutsättningar att leva ett självständigt liv. Ofta handlar det om att få bra vardagsrutiner, få stöd och hjälp med att förändra beteendeproblem, få en bra och regelbunden skolgång och förbättra fysisk och psykisk hälsa. 

På Närsjögläntan arbetar socionomer, beteendevetare, socialpedagoger och behandlingspedagoger. Gemensamt för all personal är ett stort engagemang, kompetens och omtanke för de flickor vi arbetar med. Genom att erbjuda en trygg och förutsägbar miljö med mycket omsorg och stöd arbetar vi för att skapa en stabil grund för förändring.

Följ oss på Instagram
Story image

Hemlikt, familjärt och naturskönt

Närsjögläntans HVB är beläget några kilometer från Faluns stadskärna. Husen ligger vackert intill Sundbornsån där vi har en egen brygga och badplats med möjlighet till bad, kanotpaddling och grillkvällar.

Vi är stolta över Närsjögläntans familjära prägel. Många flickor som kommer till oss säger att det inte känns som ett HVB utan ett vanligt hem. Det är precis så vi vill att det ska kännas hos oss. 

På Närsjögläntans HVB har alla flickor ett eget rum, man delar badrum och tvättstuga med några andra flickor. I stora matsalen äter vi alla måltider tillsammans. Det finns flera andra gemensamhetsutrymmen som kök, matsal, vardagsrum, TV-rum, pyssel- och spelutrymmen.  

I anslutning till vårt HVB ligger Närsjögläntans stödboende. I stödboendet bor man i egen lägenhet och får stöd av personal dygnet runt. Lägenheten är fullt möblerad och består av två rum och kök med egen balkong eller uteplats. 

 

Story image

Behandlingens delar

När man bor på Närsjögläntans HVB och utslussboende följer vi den vårdplan som upprättats av socialtjänsten i samband med placeringen. Tillsammans med flickan, föräldrar och socialtjänst gör vi en plan för hur vi ska uppnå målen i vårdplanen med fokus på så kort behandlingstid som möjligt. Behandlingen på Närsjögläntan består av fyra delar, vardagsrutiner, fysisk aktivitet, individuell behandling och utslussboende. 

Fungerande vardag och skola 

För oss är relationsbyggande och och en förutsägbar och tydlig struktur viktiga delar för att främja utveckling och åstadkomma en förändring. Stor vikt läggs vid miljöns betydelse och alla de bitar som samverkar vid psykologisk utveckling, såsom ett stabilt nätverk, sunda fritidsaktiviteter, ansvarstagande och en fungerande vardag.  

Att få en fungerande vardag är ofta grunden till allt förändringsarbete. Det kan handla om att komma upp i tid, sköta sin hygien, gå i skola/på praktik, äta och sova. Ett individuellt veckoschema upprättas i samråd mellan flicka och kontaktperson där fokus ligger på att hitta goda och hållbara rutiner där flickan är motiverad att upprätthålla dessa även efter avslutad placering. En annan viktig del i behandlingen är social träning. Genom den utvecklas känsla av sammanhang, framtidstro och en förmåga att skapa verktyg för att hantera sitt liv. Varje vecka har vi färdighetsträning i grupp för att stärka den sociala utvecklingen hos flickorna. 

Skolgången är otroligt viktig och vi hjälper till att hitta en skola eller sysselsättning som passar de behov flickan har, oavsett om det är högstadieskola, gymnasium eller annan sysselsättning. Vi stödjer och motiverar dessutom till fritidsaktiviteter som främjar både psykisk och fysisk hälsa. 

Fysisk aktivitet 

Forskning visar att fysisk aktivitet lindrar och förebygger såväl fysisk som psykisk ohälsa. Därför är det en viktig del av behandlingen på Närsjögläntan. Flickor och personal rör på sig tillsammans minst två dagar i veckan. Det kan handla om träning på gym, olika idrottsaktiviteter, hemmaträning, utomhusaktiviteter eller yoga. 

Individuell behandling, KBT och RePULSE

I den individuella delen av behandlingen lägger vi fokus på varje flickas unika svårigheter och behov. Genom ett kognitivt förhållningssätt hittar och implementerar vi strategier för att förebygga och hantera beteenden som är problematiska. Målet är att ersätta de beteenden som inte fungerar med alternativa beteenden som inte skapar negativa konsekvenser för flickan eller hennes omgivning. 

Ofta har de placerade flickorna problem med impulskontroll och känslohantering. På Närsjögläntan erbjuder vi därför RePULSE som är en samtalsserie som syftar till att öka förmågan till känslohantering.

För de flickor som har behov av fördjupad samtalsterapi erbjuder vi också regelbundna samtal med KBT-terapeut.  

Utslussboendet

Närsjögläntans stödboende fungerar som ett utslussboende för flickor 16-20 år. Här får man efter avslutad placering på HVB möjlighet att förberedas för ett liv i eget boende i en trygg miljö med stöd av personal. Stödet anpassas efter behov och personal finns tillgänglig dygnet runt. Fokus för tiden i utslussboendet är att träna på de färdigheter som krävs för att klara sig själv exempelvis ekonomi, matlagning, kunskap om samhällsfunktioner etc. Personal stödjer flickan att planera för sitt kommande boende, att ordna med bostad, skola/sysselsättning och liknande.   

Är du handläggare och behöver göra en placering?