Hoppa till huvudinnehåll

Attendo Gottstavägen

Daglig verksamhet med plats för 10 arbetstagare. Våra lokaler består av en butikslokal och ett lager/lunchrum/kontor/pausrum. Vi bedriver bl.a. en loppis och inriktar oss på återvinning och återbruk.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Antal platser: 10

    Talade språk: Svenska, Finska

  • Särskild kompetens: TEACCH-modellen Personkrets 1 enligt 9:10 § LSS
  • Centralt

Story image

Daglig verksamhet centralt i Hallstavik

Attendo Gottstavägen är en daglig verksamhet belägen i Hallstavik, Norrtälje. Vi bedriver daglig verksamhet på individuell nivå, gruppnivå och med externa praktikplatser. Våra lokaler består av en butikslokal och ett lager/lunchrum/kontor/pausrum. Här finns plats för upp till 10 arbetstagare.

Vi vänder oss till dig som har LSS-beslut för daglig verksamhet. Du erbjuds ett meningsfullt arbete i någon av våra grupper som passar just dina individuella behov.

Alla har rätt till en meningsfull tillvaro, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhället – och det är det vi arbetar för och strävar efter, varje dag.

Vår omsorg – din trygghet

Vi bedriver bl.a. en loppis och inriktar oss på återvinning och återbruk. Vi erbjuder hämtning av saker som privatpersoner vill skänka till oss. Levererar även hem till kunder som efterfrågar det. Sakerna vi får in skapar många arbetsuppgifter genom att vi restaurerar, tvättar och prissätter innan de sätts ut i butiken.

Vi har även ett samarbete med Hallstaviks ryttarförening där vi har stallskötsel, trädgårdsarbete, städ i klubbhuset mm. 

Vi planerar även utflykter tillsammans där vi provar på nya aktiviteter och utmanar våra sinnen.

Story image

Ett självständigt liv

Målet för vår verksamhet är att stärka varje person till att bli så självständig som möjligt utifrån dina egna förutsättningar, styrkor och förmågor. Vår uppgift är att sätta dig och dina behov i centrum – vi vill hela tiden vara öppna och lyhörda för hur du vill ha det så att vi gemensamt kan forma den tillvaro och det stöd som du har rätt till.

Hur vi ska strukturera din tillvaro hos oss tydliggörs i en genomförandeplan som vi arbetar fram tillsammans. Du får en egen kontaktman i medarbetargruppen som du kan vända dig till när du har frågor, funderingar eller behöver stöttning.

Medarbetargruppen på Attendo Gottstavägen består av verksamhetschef och stödassistenter.

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?