Attendo Ingenjörsgatan

En daglig verksamhet som driver en second hand-butik och inriktar sig på återvinning och återbruk.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Talade språk - Svenska

    Särskild fokus - TEACCH-modellen

Story image

Tydliggörande pedagogik och TEACCH-modellen

Verksamheten leds av verksamhetschef och platsansvarig. Arbetet som bedrivs vid enheten utgår från tydliggörande pedagogik och TEACCH-modellen.
Personalens huvudsakliga mål är att bemöta den enskilde med hänsyn och respekt och utforma den dagliga verksamheten med individen i fokus.

Det finns en kvalitetssamordnare i verksamheten som ansvarar för kvalitetsutveckling samt händelsehantering och en värderingscoach som ser till
så vi ständigt arbetar utifrån företagets värdegrund – att stärka individen.

Story image

Driver en second hand butik

Vi är en daglig verksamhet som driver en second hand butik och inriktar oss på återvinning och återbruk.Vi erbjuder hämtning av saker som privatpersoner vill skänka till oss. Sakerna vi får in skapar många arbetsuppgifter genom att vi restaurerar, tvättar, lagar och gör om.

De olika momenten anpassas efter brukarnas förutsättningar och varieras mellan brukare så det blir variation i arbetet.

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?