Välkänd och uppskattad grundutbildning

Attendo NimbusAkademins veckolånga grundutbildning är vid det här laget både välkänd bland och uppskattad av de många som har gått den genom åren. Under fem intensiva dagar varvar vi föreläsningar och teori med praktiskt arbete direkt med lärare som har egen funktionsnedsättning och är på olika utvecklingsnivå.

Utbildningens innehåll

  • TEACCH-modellen – grundtankar och pedagogiska riktlinjer.
  • Vad är Autismspektrumtillstånd och hur det kan yttra sig hos personen som har det?
  • Tydliggörande som ett hjälpmedel – hur kan vi anpassa miljön, hur ger vi personen överblick över dagen, hur gör vi aktiviteten tydligare?
  • Bedömning/kartläggning och Inlärning – hur kan vi skaffa information om personen.
  • Kommunikation – Svårigheter med uttryckande och mottagande kommunikation och hur vi ger brukaren möjlighet till bättre kommunikationsfärdigheter.
  • Sociala färdigheter och fritidsfärdigheter – Hur kan vi bidra till att brukaren har en aktiv och meningsfull fritid?
  • Att delta i samhällslivet – Vilka hinder kan vi möta i samhället, och vad kan vi göra för att överbrygga dessa?
  • Att förstå och förebygga utmanande beteende – Vi går igenom hur vi kan förebygga och ta reda på orsak till utmanande beteenden.

 

Praktisk information:

Längd: Fem dagar
Tid: 
Plats: Attendo NimbusAkademin, Skjutbanevägen 31, Lund
Pris: Enligt överrenskommelse

Anmälan utbildning

För att anmäla dig till, eller ställa frågor om någon av våra utbildningar, maila agneta.rosen@attendo.se


Lämna information om:
Faktureringsadress/kostnadsställe
Ev. matallergier eller specialkost


När du anmäler dig till en utbildning hos Attendo NimbusAkademin är Attendo LSS AB ansvarig för dina personuppgifter och behandlar dessa för att kunna hantera din anmälan. Vi behandlar informationen för att kunna administrera utbildningen samt fakturering. Uppgifterna sparas endast så länge vi har laglig grund för det. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Om personuppgifter