Hoppa till huvudinnehåll

Pedagogisk handledning

I det dagliga arbetet kan det behövas ett par öron och ögon utifrån för att inspirera och lyfta medarbetargruppen i det pedagogiska arbetet. Pedagogisk handledning har en kompetenshöjande effekt och hjälper medarbetarna framåt i arbetet. Handledning kan också vara en bra hjälp vid implementering av nya pedagogiska metoder eller vid uppstart av nya verksamheter.

Handledning är ett mycket flexibelt arbetsredskap och antal tillfällen och innehållet i dessa bestäms i samråd med dig som beställer. Handledningen sker oftast på plats genom att vi kommer till er, men ni kan också komma till oss på Attendo NimbusAkademin.

Handledaren har möte med medarbetargruppen, som tar upp angelägna frågor och tankar. Vi diskuterar, reflekterar och hittar lösningar. Handledaren kan också vara med i verksamheten för att observera och i vissa fall göra bedömningar med aktuell brukare. Därefter har man själva handledningen med medarbetargruppen.

Pris: Enligt överenskommelse

Anmälan utbildning

För att anmäla dig till, eller ställa frågor om någon av våra utbildningar, maila agneta.rosen@attendo.se


Lämna information om:
Faktureringsadress/kostnadsställe
Ev. matallergier eller specialkost


När du anmäler dig till en utbildning hos Attendo NimbusAkademin är Attendo LSS AB ansvarig för dina personuppgifter och behandlar dessa för att kunna hantera din anmälan. Vi behandlar informationen för att kunna administrera utbildningen samt fakturering. Uppgifterna sparas endast så länge vi har laglig grund för det. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Om personuppgifter