Hoppa till huvudinnehåll

Bästa möjliga metod

Kärnan i vår modell är evidensbaserad praktik, EBP, som utgår från socialstyrelsens kunskapsstöd, rekommendationer och olika arbetsverktyg. I EBP är det den enskilde, det vill säga du, som är den centrala aktören i din egen vård och omsorg. Målet är att du ska få en ökad känsla av meningsfullhet, delaktighet, välmående och självbestämmande.

Man kan säga att EBP innebär både ett förhållningssätt och en arbetsprocess, där vi medvetet och systematiskt väljer bästa möjliga metod utifrån fyra kunskapskällor:

  1. Dina egna erfarenheter och önskemål – du är delaktig i din egen omsorg/behandling
  2. Bästa tillgängliga kunskap – medarbetarna ska söka och samla in evidens för att komma fram till den bästa metoden för att du ska nå dina mål. Som första källa använder vi vår egen arbets- och metodbank.
  3. Dina behov och din nuvarande situation – din vårdplan och dina förutsättningar
  4. Professionell expertis – våra medarbetares professionella bedömningar samt extern expertis.

Alla fyra delarna vägs samman innan vi tillsammans bestämmer vilken metod som passar dig.