Hoppa till huvudinnehåll

Sälltäppan HVB Vuxna

Män och kvinnor 20-65 år med psykiska funktionshinder, psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Vi tar inte emot individer med pågående missbruk. Nu har vi ledig plats - vi är bra på flexibla lösningar. Tveka inte att höra av dig för att diskutera om just vi kan erbjuda det ni behöver!

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

 • Antal platser: 10

  Lediga platser: Ja

  Talade språk: Svenska

 • Särskild kompetens: Psykisk ohälsa Psykolog Läkare KBT Lågaffektivt bemötande Neuropsykiatrisk problematik Psykosocial problematik
 • Naturnära, Sysselsättning, Djur

Story image

Individuellt anpassat stöd efter dina önskemål

Nu har vi ledig plats - välkommen att höra av dig

Välkommen till Sälltäppans behandlingshem som har 10 HVB-platser

Det ligger fantastiskt fint med naturen precis runt husknuten. Det är beläget i Julita utanför Katrineholm.

Vi har en stor engagerad och kompetent arbetsgrupp.

Boendet vänder sig till individer i åldern 20-65 år med psykiska funktionshinder. Vi anpassar behandlingsinnehållet efter individens behov och skapar flexibla lösningar.

Vi tar inte emot individer med pågående missbruksproblematik.

Vi är en personaltät verksamhet med behandlingspersonal som har bred kompetens inom målgruppen.

Story image

Vi skapar trygghet genom att se människan

Verksamheten utgår från en salugent förhållningssätt som innebär att man i processen fokuserar mer på friskfaktorer istället för på riskfaktorer.

Vi arbetar främst med att skapa trygghet för de boende för att minska ner på deras symtom.

För att skapa trygghet jobbar vi långsiktigt på relationer.

Trygghet skapar mod att titta på sin situation och till ett förändringsarbete.

Vi arbetar med att vara lyhörda för individens motivation till förändring.

Ett annat sätt att skapa trygghet på är genom kontaktmannaskap. Tillsammans med kontaktmannen så görs en genomförandeplan med de individuella mål som ligger till grund för den behandling som individen ska genomgå under sin tid på Sälltäppan.

Vi tar inte emot individer med pågående missbruksproblematik.

 

Vi är en personaltät verksamhet med behandlingspersonal som har bred kompetens inom målgruppen.

Vi har alltid två personal nattetid, en sovande jour och en vaken natt.

 

 • Sjuksköterska dagtid på plats och tillgång kvällar, nätter och helger via jour 
 • Läkare på konsultbasis
 • Psykolog eller KBT- terapeut finns att tillgå vid behov.
 • Vi har nära samarbete med närliggande vårdcentral.
 • Personalen har regelbunden handledning utifrån behov

 

Story image

Kunskap och förståelse för olika funktionsnedsättningar

Vi arbetar med hela klientens sammanhang, såväl känslomässiga, sociala, fysiska som psykiska behov.

 

Behandlingen är individuellt inriktad efter varje klients specifika behov och mål. Vi arbetar för att skapa trygghet.

Därför arbetar vi enligt metoder som gör tillvaron förutsägbar och strukturerad.

Vi utgår från kognitiva teorier och använder oss av olika psykopedagogiska metoder, såsom tydliggörande pedagogik, låg affektivt bemötande,psykologisk behandling samt medicinsk behandling.

Vi använder ett kognitivt arbetssätt där vi fokuserar på att stärka klienternas förmåga att ta större ansvar för sig själva och känna delaktighet i besluten gällande sina liv och handlingar.

Alla klienter här har möjlighet till att göra en plan för någon form av aktivitet som de vill utföra regelbundet. Det kan vara matlagning, träning, studier, måla, dansa, rida, musik,trädgårdsarbete.

 

Behandlingsinriktning i verksamheten:

-KP-samtal (regelbundna strukturerade samtal med kontakt person)

 

-KBT(kognitiv beteende terapi) ofta vid ångestproblematik

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

 

-Lågaffektivt bemötande (Lågaffektivt bemötande är en metod som syftar till att vara icke-konfrontativ. Genom att bemöta människor i affekt, alltså som upplever en stark känsla, på ett lugnt sätt är förhoppningen att det ska smitta av sig och personen som upplever den starka känslan i sin tur också ska bli lugn)

 

-MI (motiverande samtal) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

 

-ESL(Ett självständigt liv) ESL är en evidensbaserad manualstyrd metod som syftar till att ge klienten ökad kunskap om sig själv och sina symtom, samt finna nya strategier att hantera dessa.

Vi använder oss av ESL individuellt.

 

Generella mål för ESL är:

 • Främja återhämtning och minska försämring.
 • Ett fungerande dagligt liv
 • Färre symtom och mindre rädsla
 • Bättre kontakt med andra
 • Bättre problemlösning vid dagliga svårigheter
 • Ett fungerande personligt stöd och meningsfull sysselsättning
 • Rikare fritid
 • Ökad självkänsla

Är du handläggare och behöver göra en placering?