Attendo Åsgatan

Barn- och ungdomsboendet Åsgatan ligger vackert beläget i det lilla samhället Alsike som ligger ca. 15 kilometer söder om Uppsala i Knivsta kommun. På Åsgatan har vi en tydlig struktur och arbetar individuellt med olika pedagogiska hjälpmedel för att få en fungerande vardag.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Antal platser - 6

    Talade språk - Svenska, Tyska

    Byggt år - 2010

Story image

Stöd, hjälp och service utifrån egna behov

På Åsgatan har vi en tydlig struktur och arbetar individuellt med olika pedagogiska hjälpmedel för att få en fungerande vardag. Du får träna inför vuxenlivet och får med stöd och hjälp, t.ex. lära dig att laga mat, städa och ta hand om din tvätt. Du får också möjlighet till hjälp och vägledning i hur samhället fungerar och hur vi på bästa sätt kan fungera tillsammans med andra. På Åsgatan får du stöd, hjälp och service utifrån dina egna behov och tillsammans sätter vi också mål att jobba emot om du har saker du vill utvecklas i och träna på.

Det finns personal på plats dygnet runt och du har en kontaktperson som du har regelbundna samtal med. Din kontaktperson har lite extra ansvar för dig, dina behov och önskningar.

Story image

Stort utbud av aktiviteter

Åsgatan har en egen buss som möjliggör aktiviteter och skjuts till skolan, kontakt med sjukvården etc.

Vi samarbetar gärna med din skola och många ungdomar går på vår egen skola och dit får du skjuts och hämtning om du vill. På Åsgatan uppmuntrar vi till ett aktivt liv och ett deltagande i samhällets kulturutbud. Du är själv med och påverkar de gemensamma och individuella aktiviteterna genom bl.a. boendemöten och samtal med din kontaktperson. Populära aktiviteter är bowling, bad, fiske och olika idrotter.

Story image

Utbildade och erfarna medarbetare

Våra medarbetare arbetar tillsammans i ett team. Det är både kvinnor och män i blandade åldrar i arbetsgruppen.

Verksamhetschef Viktoria Sjöö är Socionom och har lång erfarenhet från att arbeta inom LSS. Vår personal får intern och extern utbildning och vi har tillgång till handledning vid behov. Vi har även en egen sjuksköterska.