Hoppa till huvudinnehåll
Med delaktighetsmodellen, DMO, stöttar vi dig och ökar din förmåga att uttrycka och formulera dina behov och önskemål. Modellen syftar till att stärka dina möjligheter till inflytande och delaktighet i frågor som är viktiga för dig.

Delaktighetsmodellen bygger på gruppsamtal som följer en viss ordning, en så kallad delaktighetsslinga. Syftet är att skapa möten och dialog på lika villkor.

Modellen och gruppsamtalen är ett återkommande inslag på våra verksamheter. Det är främst våra gruppbostäder, barnboenden, servicebostäder och dagliga verksamheter som använder sig av modellen.

Delaktighetslingor och hur de fungerar

En delaktighetsslinga förs i mindre grupper och leds av utbildade vägledare. Vi genomför samtalen inom en relativt kort tidsperiod. Samtalen kan kretsa kring frågor som självbestämmande, gemensamma utrymmen och gemensamma aktiviteter.

En delaktighetsslinga kan utformas på olika sätt. Vi utgår från den aktuella verksamheten och de deltagare som ska möta varandra. Däremot ska slingan respektera följande punkter:

 • Ditt deltagande i samtalen är ett självständigt val, och det du säger formuleras anonymt till verksamhetens personal.
 • Samtalen ska kretsa kring ett ämne som du är intresserad av.
 • Dialogen ska bygga på ett jämlikt möte mellan personal och dig som deltagare, där ni har samma möjligheter och status i diskussionen.
 • Vägledarna är inte personal i slingan utan är neutrala i samtalen.
 • Samtalen ska ske i en viss ordning och börja med de som är mest berörda.
 • Samtalen ska anpassas efter ditt sätt att kommunicera.
 • Delaktighetsslingan ska följa så kallade staffetfrågor som ni gemensamt formulerar i gruppen.

Det är viktigt att det är en öppen och rättvis diskussion där alla får vara med och säga sin mening.

Hur hjälper delaktighetsmodellen dig?

Den hjälper dig genom att:

 • Öka din delaktighet, ditt självbestämmande och inflytande.
 • Främja din självständighet samt möjlighet att ta egna initiativ.
 • Öka ditt sociala utbyte med de andra deltagarna.
 • Växa i grupp med andra genom att diskutera tillsammans, vilket ökar självförtroende.

Varför vi arbetar med delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen handlar om att hjälpa människor i våra verksamheter att bättre kunna säga vad de vill och behöver. Med modellen vill vi göra det lättare för dig att vara med och påverka i frågor som är viktiga för dig. Det ger dig mer kontroll över vardagen där du får vara med och bestämma.

För våra medarbetare innebär samtalen att de lär känna dig och de andra deltagarna de arbetar med ännu bättre. I mötena får de möjlighet att förtydliga saker och hitta lösningar på problem.

 

Texten är granskad av Monica Tynnestam, regional verksamhetschef och evidensutvecklare inom Attendo LSS.