Hoppa till huvudinnehåll

Så arbetar våra diplomerade stödpersoner

Din stödperson har som uppgift att tillsammans med dig planera olika insatser. Genom att lära känna dig hjälper stödperson att identifiera dina önskemål och behov. Både på ett emotionellt, psykiskt, fysiskt och socialt plan. Utifrån det säkerställer din stödperson passande rutiner.

Med regelbundna träffar och aktiviteter bygger stödpersonen upp förtroende och tillit. Alltid utifrån ditt samtycke, dina behov, samt trivsel och välmående.

Genom en årsplanering följer ansvarig verksamhetschef upp det arbete din stödperson gör för dig.

Din delaktighet är viktigt

Det är viktigt för oss att du känner att du har inflytande och är med och bestämmer, gärna tillsammans med en närstående om du önskar.

Vi utbildar stödpersoner

Vi på Attendo har tagit fram en utbildning inom diplomerat stödpersonskap. I utbildningen får stödpersonen en introduktion till bland annat:
  • Lagstiftning
  • Våra värderingar och förhållningssätt
  • Metoder och arbetssätt som AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och kognitivt stöd
  • Företagsspecifika verktyg
  • Dokumentation
  • Hälsofrämjande förhållningssätt

Utbildningen avslutas med ett test som säkerställer din stödpersons kompetens.

 

Texten är granskad av Monica Tynnestam, regional verksamhetschef och evidensutvecklare inom Attendo LSS.