Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Broarp Alma

Villagatan 12, Hjältevad

Välkommen till oss

Helena Heynemann, Verksamhetschef

För placeringsförfrågningar, kontakta föreståndare/placeringsansvarig Claes Gerleman 0730-66 00 59

Fakta

Typ av verksamhet
Individ & familjeomsorg för barn & unga, HVB
Talade språk
Svenska

Inviduell behandling utifrån individens förutsättningar

Ungdomarna behöver tydlig struktur och förutsägbarhet i tillvaron, samt fokus på sina individuella styrkor och förutsättningar. En strävan att uppfylla dessa krav genomsyrar all verksamhet på Attendo Broarp Alma. Ett helhetsperspektiv utifrån dagliga aktiviteter är också viktiga delar i behandlingsarbetet.

Inviduell behandling utifrån individens förutsättningar

Verksamheten

Behandlingsarbetet

All behandling är individuell och sker utifrån individens egna behov och förutsättningar. Vårdplanen tillsammans med observationer från avdelningspersonal utgör grunden för genomförandeplanen som kontinuerligt utvärderas och fastställs tillsammans med uppdragsgivare och vårdnadshavare

Verksamhetens mål är att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik. I behandlingsarbetet innebär det att vi hämtar information från tre källor: från forskningen och den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen, nuvarande situation och elevens önskemål. Detta sammanvägs med vår professionella expertis innan vi väljer pedagogik/metod för eleven. Det sker hela tiden en utvärdering av pedagogikens/metodens effekt på individnivå.

Dokument

Attendo Broarp Slussen - HVB och skola (2018) (pdf)

Följ oss på Instagram

Våra metoder

Olika psykopedagogiska metoder

Vår verksamhet tar sin utgångspunkt i ungdomens utveckling och lärande. Därför arbetar vi enligt metoder som gör tillvaron förutsägbar och strukturerad. Vi utgår från kognitiva teorier och använder oss av olika psykopedagogiska metoder, såsom tydliggörande pedagogik, låg affektivt bemötande, sociala berättelser, seriesamtal,  psykologisk behandling, medicinsk behandling samt kommunikationshjälpmedlet KAT-kit.

I allt behandlingsarbete håller vi fokus på elevernas individuella styrkor och förutsättningar, en viktig hörnsten i behandlingen är därför att ta tillvara ungdomarnas egna begåvningar och intressen. Vi erbjuder goda möjligheter att ägna sig åt musik, idrott, konst och annat kreativt skapande. Grundtanken är att ge förutsättningar för en positiv och utvecklande fritid.

Tiden efter Alma

Förberedelser för tiden efter Alma

Vi anser att familjen har en viktig roll under vistelsen på behandlingshemmet och strävar därför efter stor delaktighet från föräldrar och andra närstående. Övernattningsmöjligheter finns för föräldrar som besöker sitt barn.

Det är viktigt att tidigt påbörja planeringen och förbereda eleven för tiden efter Broarp Alma. Detta gör vi genom att hjälpa eleven hitta verktyg och strategier för en framtida självständig tillvaro utefter deras förutsättningar. Stor del av behandlingen på Attendo Broarp Alma skall ha ett långvarigt syfte för att möjliggöra en meningsfull framtid.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":57.6296403821609,"lng":15.3366455465549},"content":"<h4>Attendo Broarp Alma</h4><p>Villagatan 12 </br> 570 32 Hjältevad </br> Jönköpings län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=57.6296403821609,15.3366455465549' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Villagatan 12,
570 32 Hjältevad
Jönköpings län

Öppna vägbeskriving