Söker du äldreboende? Vi har lediga platser!

Attendo Ungbo Umeå

Hemvägen 11, Umeå

Välkommen till oss

Charlotte Linder, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Stödboende, Individ & familjeomsorg för barn & unga, Individ & familjeomsorg för vuxna

Verksamheten

Vad är Ungbo Umeå?

Ungbo Umeå är ett stödboende för unga vuxna som är i tillfälligt behov av bostad, tillsyn eller social träning. Verksamheterna är anpassade till unga vuxna som snart väntas kunna bo på egen hand. Ungbo har IVO-tillstånd för åldrarna 16-20 år. Här bor man i egen lägenhet i ett komplex med personal dygnet runt. Lägenheten är fullt möblerad och det enda ungdomen behöver ta med sig vid inflytt är kläder och personliga tillhörigheter.

Vi tar även emot ensamkommande barn från transitboende eller PUT boende (permanent uppehållstillstånd) och LVU.

Vi bedriver även övrig öppenvård som socialtjänsten efterfrågar, till exempel individuella coachuppdrag, urinprovstagning, omsorgsbedömning och träningslägenhet.

Omsorg

Ett självständigt liv -hur?

Ungbo Umeå erbjuder boende i trygg hemliknande miljö där vårt mål är att ungdomen skall bli självständig och ha en fungerande sysselsättning. VI har ett nära samarbete med handläggare och samverkar med skola och näringsliv för att stötta ungdomarna i att bli självständiga om det så handlar om skolgång eller praktik/arbete.

Vår kunniga personal som består av behandlingspedagoger, behandlingsassistenter samt boendestödjare som jobbar motiverande och är utbildade inom MI, ASI, CRA och rePULSE. Ungbo samverkar även med psykolog, psykiatriker samt drogterapeuter för att erbjuda ungdomarna förstärkt stöd och möjlighet till utredning om behovet finns eller uppstår under vistelsetid.

För att nå självständighet tror vi på struktur,sysselsättning och stöd. dessa tre varierar utifrån ungdomens behov men viktigast för oss är matchning med rätt coach som hjälper ungdomen med att bla. lägga upp budget, klara av städning och läxhjälp. Målen skrivs ned i en genomförandeplan som upprättas utifrån vårdplan från handläggare och ungdomens behov. i slutet på varje månad skriver sedan coachen en månadsrapport och skickar till handläggare där man kan följa arbetet.

Varmt välkommen att ringa eller maila om du har frågor eller vill besöka oss!

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":63.828172,"lng":20.278111},"content":"<h4>Attendo Ungbo Umeå</h4><p>Hemvägen 11 </br> 903 36 Umeå </br> Västerbottens län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=63.828172,20.278111' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Hemvägen 11,
903 36 Umeå
Västerbottens län

Öppna vägbeskriving