Har du frågor om äldreboende? Vi svarar på alla dina frågor, även på helger! Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Ungbo Umeå

Hemvägen 11, Umeå

Välkommen till oss

Charlotte Linder, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Stödboende, Individ & familjeomsorg för barn & unga, Individ & familjeomsorg för vuxna

Verksamheten

Vad är Ungbo Umeå?

Ungbo Umeå är ett förstärkt stödboende med endast 9 platser. Ett mindre stödboende för unga vuxna som är i behov av stöd för att utvecklas till en självständig individ. Ungbo har IVO-tillstånd för åldrarna 16-20 år och välkomnar både män och kvinnor som placeras enligt SoL eller LVU. Här bor man i fullt möblerad egen lägenhet i ett hyreshus där personal finns tillgänglig dygnet runt. Ungbo ligger centralt beläget med promenadavstånd till centrum och närhet till gym, skolor och resecentrum. 

Ungbo erbjuder även externa förstärkta insatser med behandlande inriktning. Till exempel psykologsamtal, neuropsykiatrisk utredning, drogscreening eller ridterapi. Målet är att ge varje ung vuxen möjlighet att nå sina mål. Ungbo kan även stötta individer som är i behov av skydd, exempelvis avhoppare från kriminella nätverk. 

Inför inflytt görs en noggrann lämplightsbedömning för att säkerställa vården, både för den tilltänkta ungdomen samt de som redan bor på Ungbo. Lämplighetsbedömningen görs av verksamhetschefen som även genomför intervju med den tilltänkta ungdomen och eventuellt även med andra nödvändiga kontakter. Allt för att ungdomen ska känna sig trygg, både innan och under placeringstiden. 

Varmt välkommen att kontakta verksamhetschef för platsförfrågan eller informationsmöte. Självklart kan även du som vårdnadshavare kontakta oss om du har frågor. 

Stöd och insatser

Delaktighet som framgång

Vår kunniga personal som består av behandlingspedagoger, behandlingsassistenter samt boendestödjare är utbildade inom MI, LAB, ASI, CRA och rePULSE. Vi arbetar motiverande och har som mål att träffa och samtala med alla ungdomar dagligen om inget annat är överenskommet. Varje ungdom tilldelas en kontaktperson och tillsammans arbetar ungdom och kontaktperson mot uppsatta mål i vårdplanen. Delaktighet är en betydande framgång för att lyckas. Exempel för att nå mål kan vara följande: 

  • Stöd kring ekonomi genom förståelse för pengar, hur mycket kan man spendera per vecka? Här stöttar vi ungdomen genom att bland annat veckohandla. 
  • Kontinuerlig kontakt och planering med skola för att stötta ungdomen att nå sina mål. Behövs kanske anpassningar eller stöd med väckning?
  • Stöd i kontakt med sjukvård, till exempel medicinuppföljning. Behöver ungdomen stöd kring påminnelser för medicin dagligen? 
Följ oss på Instagram

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":63.828172,"lng":20.278111},"content":"<h4>Attendo Ungbo Umeå</h4><p>Hemvägen 11 </br> 903 36 Umeå </br> Västerbottens län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=63.828172,20.278111' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Hemvägen 11,
903 36 Umeå
Västerbottens län

Öppna vägbeskriving