Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Ungbo Uppsala

Sköldmövägen 15 A-C, Uppsala

Välkommen till oss

Britt Stenman, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Stödboende, Individ & familjeomsorg för vuxna, Individ & familjeomsorg för barn & unga
Antal platser
23
Talade språk
Svenska
Attendo Ungbo stödboende är till för unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en begränsad tid. Ungbo har godkänt IVO-tillstånd för stödboende 16-20 år. På Ungbo Uppsala arbetar vi individuellt med varje enskild ungdom och här ingår en kontaktperson som arbetar utifrån vårdplan och ger stöd i praktiska frågor som ekonomi. studier, myndighetskontakter, arbete med kontinuerlig kontakt med handläggare. I vårt stödboende bor man i egen basmöblerad lägenhet med tillgång till personal dygnet runt.

Verksamheten

Stödboende för unga vuxna

Attendo Ungbo är ett stödboende för unga vuxna i med lättare psykiska problem som är i behov av bostad, tillsyn och/eller social träning. Våra boenden passar personer som är på väg att bli självständiga men behöver lite stöd och social träning på vägen. På våra stödboenden arbetar vi individuellt med varje enskild ungdom och kontaktpersonen riktar insatserna mot ungdomens behov samt stärker de positiva sidorna som ungdomen redan besitter. I våra stödboenden bor man i en egen basmöblerad lägenhet och boendet har personal dygnet runt.
 
Ungbo kan också fungera som skyddat boende eller som utslussning efter vistelse på HVB-hem, kriminalvårdsanstalt eller annan institution. Vi tar även emot föräldrar med eller utan sina barn och som är i behov av stöd i föräldrarollen och ungdomar tillhörande LSS personkrets men som inte är i behov av insats enligt LSS.
 
Ungbo tar emot klienter med biståndsbeslut enligt SoL eller LVU. Vi tar inte emot personer som har ett pågående missbruk eller som är aktivt kriminella.

Ladda ner vår broschyr här! 

Boendet

Regelbunden kontakt med boendestöd

På vårt stödboende bor man i en egen lägenhet som är möblerad och har fullt utrustat kök, egen toalett och balkong samt har egen ekonomi. Vi har 23 lägenheter i egen fastighet med gemensam tvättstuga. Ungbo Uppsala ligger i ett lugnt område ca 10-15 minuter från centrum med närliggande busshållplats. Boendet är bemannat dygnet runt. Vårt mål är att få ungdomen så självständig som möjligt så att denne på sikt klarar ett eget boende.

Kom gärna på ett studiebesök!

Omsorg

Gemensam genomförandeplan

På Ungbo bor man i en egen möblerad lägenhet. Varje boende har en kvalificerad kontaktperson som de träffar minst en gång i veckan och här finns personal dygnet runt som man kan vända sig till när om man behöver stöd i olika frågor.

Den boende ska tillsammans med socialsekreteraren och kontaktpersonen upprätta en genomförandeplan. I den ska mål, delmål och konkreta instruktioner för hur dessa ska uppnås stå. Detta görs alltid tillsammans med den boende. Genomförandeplanen utgår från BBIC. Målet är att alla våra boende ska ha en form av sysselsättning och det kan vara skola, arbete eller praktik. Kontaktpersonen följer upp regelbundet hur det går för den boende vad gäller sysselsättning, fysiska och psykiska hälsan och nätverket kring den boende.

 

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.891022,"lng":17.640929},"content":"<h4>Attendo Ungbo Uppsala</h4><p>Sköldmövägen 15 A-C </br> 754 40 Uppsala </br> Uppsala län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.891022,17.640929' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Sköldmövägen 15 A-C,
754 40 Uppsala
Uppsala län

Öppna vägbeskriving