Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Bälinge Ekeby

Bälinge-Ekeby 26, Uppsala

Välkommen till oss

Nathalie Planting-Kax, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Gruppbostäder Vuxna, Funktionsnedsättning för vuxna
Antal platser
5
Talade språk
Svenska

Boendet

Erbjuder en trygg tillvaro och goda levnadsvillkor

Ekeby Bälinge är en gruppbostad belägen i ett villaområde i utkanten av Bälinge. Boendet har en liten och lummig trädgård.

Boendet har fem boendeplatser med inriktning mot personkrets 1, utvecklingsstörning och autism med måttliga till stora omvårdnadsbehov.

Vi lägger stort fokus på individens önskemål vad gäller egna intressen och arbetar aktivt med att uppmuntra våra boende till att delta på aktiviteter både inom och utanför verksamheten. Målet är att erbjuda en trygg tillvaro och goda levnadsvillkor utifrån var och ens förutsättningar och behov.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.9505029,"lng":17.5348136},"content":"<h4>Attendo Bälinge Ekeby, Gruppbostad för vuxna i Bälinge, Uppsala</h4><p>Bälinge-Ekeby 26 </br> 743 82 Uppsala </br> Uppsala län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.9505029,17.5348136' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Bälinge-Ekeby 26,
743 82 Uppsala
Uppsala län

Öppna vägbeskriving