Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Berzeliigatan

Berzeliigatan 15, Borås

Välkommen till oss

Lisa Larsson, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Gruppbostäder Vuxna, Funktionsnedsättning för vuxna
Talade språk
Svenska

Boendet

Vi sätter dig i fokus

Berzeliigatan gruppbostad drivs av Attendo sedan december 2018 på uppdrag av Borås stad. Berzeliigatan är en gruppbostad på två plan, placerat i ett flerfamiljshus i centrala Borås, med 6 lägenheter. Här har du nära till centrum med olika butiker och caféer, men också fina promenadstråk utmed vattentornet och omkringliggande grönområden.

Kunderna som bor här är ett härligt gäng som tycker om social gemenskap och har många fritidsaktiviteter. Samtliga kunder arbetar på daglig verksamhet om dagarna.

Vardagslivet på Berzeliigatan innehåller mycket aktiviteter efter de boendes önskemål. Biobesök, musikcaféer och dans är populärt här.

Målgruppen är vuxna tillhörande personkrets 1 enligt 9:9 § LSS.

Omsorg

Ett liv på dina egna villkor

På Berzeliigatan arbetar vi tillsammans med den enskildes bästa i fokus och med en lyhördhet för att omsorg och aktiviteter ska utföras både personligt och professionellt, efter dina önskemål och behov. Stor vikt läggs på kvalitet, trygghet, och att leva ett liv på dina egna villkor samtidigt som du får möjlighet till glädje och gemenskap med andra i hemmet.

Vårt mål är att ge varje individ en meningsfull tillvaro, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhället. På Berzeliigatan lagar vi mat tillsammans, stödjer vid personlig hygien, städ, tvätt, handling, socialt umgänge och fritidsaktiviteter.

Den enskildes stöd och insatser tydliggörs i en genomförandeplan, som upprättas av den boende själv med stöd av en kontaktman bland personalen. Varje boende har två kontaktmän som har huvudansvaret för att den enskilde får det stöd som denne har behov av samt att insatserna blir utförda på ett korrekt sätt. Kontaktmannen är också en viktig del i kontakten med externa samverkansparter så som anhöriga, goda män och daglig verksamhet.

På Berzeliigatan arbetar vi med metoden Tydliggörande Pedagogik och låg affektivt bemötande.

Medarbetare

Engagerade medarbetare

Verksamheten leds av en verksamhetschef med kontor endast några kilometer bort. Här arbetar en engagerad personalgrupp med bemanning dag, kväll samt sovande jour. 


I arbetsgruppen finns en platsansvarig som bistår verksamhetschefen med administrativa arbetsuppgifter samt ansvarar för den dagliga bemanningen. Bland medarbetarna finns även en kvalitetssamordnare med ansvar för kvalitetsutveckling och händelsehantering, samt en värderingscoach med ansvar för värderingsfrågor på enheten.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":57.717946,"lng":12.9338441},"content":"<h4>Attendo Berzeliigatan, gruppbostad för vuxna i Borås</h4><p>Berzeliigatan 15 </br> 503 43 Borås </br> Västra Götalands län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=57.717946,12.9338441' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Berzeliigatan 15,
503 43 Borås
Västra Götalands län

Öppna vägbeskriving