Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Segerstadsvägen 88-90

Segerstadsvägen 88-90, Växjö

Välkommen till oss

Helena Esbjörnsson, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Gruppbostäder Vuxna, Daglig Verksamhet, Funktionsnedsättning för vuxna
Antal platser
9
Talade språk
Svenska

Boendet

Erbjuder trygghet och ett flertal aktiviteter

Attendo Segerstadsvägen, eller Snälltåget som vi också kallas, består av två bostäder med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet. Verksamheten ligger natursköna Växjö, inbäddat i ett skogsområde och kan erbjuda trygghet och ett flertal aktiviteter utifrån den enskilde individens behov.

På Attendo Segerstadsvägen finns nio lägenheter med närhet till den vackra naturen. I ett fristående hus på tomten bedriv den dagliga verksamheten, där aktiviteter och enklare arbeten och uppgifter på datorn utförs.

Omsorg

Tydliggörande pedagogik

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, där målet är att skapa trygghet och förutsägbarhet i vardagen. En genomförandeplan upprättas där målsättningar finns för att förtydliga uppdraget. Ett nära samarbete med nätverk i form av anhöriga, god man och andra närstående är en viktig del av detta.

Medarbetare

Egen kontaktman som värnar om dig

Du har en kontaktman i personalgruppen som värnar lite extra om dig. De boendes behov av intergritet och självbestämmande är det centrala i vår kontakt. Personalgruppen arbetar som ett team där varje boendes behov sätts i fokus.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":56.9095413,"lng":14.802672},"content":"<h4>Attendo Segerstadsvägen 88-90, Gruppbostad för vuxna i Växjö</h4><p>Segerstadsvägen 88-90 </br> 352 63 Växjö </br> Kronobergs län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.9095413,14.802672' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Segerstadsvägen 88-90,
352 63 Växjö
Kronobergs län

Öppna vägbeskriving