Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Sickla

Planiavägen 11, Nacka

Välkommen till oss

Elisabeth Lindberg, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Daglig Verksamhet, Funktionsnedsättning för vuxna
Antal platser
10
Talade språk
Svenska

Verksamheten

Stimulerande och meningsfull sysselsättning

Attendo Sickla dagliga verksamhet är en verksamhet för personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd enligt 1§1 LSS. Sickla dagliga verksamhet har LOV-avtal med Stockholms stad, Nacka och Tyresö. På Sickla dagliga verksamhet ges möjlighet till stimulerande och meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet.

Vi profilerar oss mot hälsofrämjande aktiviteter, musik/rörelse, samt stöd till att utveckla olika kommunikationssätt. För att möta upp behovet av arbetsuppgifter på öppna arbetsmarknaden kan vi också erbjuda dig arbetsinriktad daglig verksamhet förlagd på en extern arbetsplats. Just nu finns externa arbetsplatser på receptionerna vid Attendos huvudkontor i Danderyd samt regionkontor på Södermalm.

Medarbetare

Pedagogik utifrån Teacch-metoden

På Attendo Sickla dagliga verksamhet arbetar en engagerad personalgrupp med utbildning inom pedagogik eller omsorg och/eller lång erfarenhet från LSS-verksamheter. Stödet du får av oss är individuellt anpassat och bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik utifrån Teacch-metoden. Flertalet av oss är också utbildade i lågaffektivt bemötande genom Studio III. 

Du har en egen stödperson i personalgruppen, som tillsammans med dig och din företrädare, planerar och följer upp ditt arbete hos oss.

Aktiviteter

Erbjuder praktikplatser

Verksamheten har plats för 10 deltagare. Vi är ute varje dag, antingen på promenad i närområdet eller på längre utflykter till t ex Hellasgården. Varje vecka åker vi och badar. Vi erbjuder musikaktiviteter samt disco. Varje torsdag ges möjlighet att delta i verkstadsklubb genom studieförbundet vuxenskolan. Vi samarbetar med secondhandbutiken Lindra och är behjälpliga med meningsfulla arbetsuppgifter som sortering och reklamutdelning.

Vi erbjuder praktikplatser utanför den dagliga verksamheten. Därför kan vi erbjuda deltagare som har förmåga och intresse av att verka närmare arbetsmarknaden, daglig verksamhet förlagd på extern arbetsplats.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.3046952,"lng":18.1299297},"content":"<h4>Attendo Sickla, Daglig verksamhet för vuxna i Nacka, Stockholm</h4><p>Planiavägen 11 </br> 131 54 Nacka </br> Stockholms län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.3046952,18.1299297' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Planiavägen 11,
131 54 Nacka
Stockholms län

Öppna vägbeskriving