Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Våglängdsgatan

Våglängdsgatan 91B, Borås

Välkommen till oss

Lisa Larsson, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Funktionsnedsättning för vuxna, Gruppbostäder Vuxna
Antal platser
6
Talade språk
Svenska
Välkommen till Våglängdsgatans gruppbostad! Boendet drivs av Attendo sedan december 2018 på uppdrag av Borås stad. Våglängdsgatan är en gruppbostad omfattande sex lägenheter. Målgruppen är vuxna med förvärvad hjärnskada, tillhörande personkrets 2 enligt 9:9 § LSS.

Boendet

Naturnära och centralt

Attendo Våglängdsgatan ligger i stadsdelen Hässleholmen, med 4 km till Borås centrum. Gruppbostaden är belägen på bottenvåningen av ett hyreshus och varje lägenhet har en egen uteplats.

Här har du nära till naturen och möjliget till härliga promenader. Alldeles i närheten finns en 4H-gård med djur. Gruppbostaden är belägen med gångavstånd till både livsmedelsaffär och bibliotek. Vid torget finns det en frisör, en affär och ett bibliotek samt café och pizzeria.

Medarbetare

Individen i fokus

Verksamheten leds av en verksamhetschef som ofta finns på plats på boendet. Här arbetar en härlig personalgrupp med bemanning dag, kväll samt vaken natt.
I arbetsgruppen finns det en platsansvarig som bistår verksamhetschefen med administrativa arbetsuppgifter samt ansvarar för den dagliga bemanningen. Bland medarbetarna finns även en kvalitetssamordnare med ansvar för kvalitetsutveckling och händelsehantering, samt en värderingscoach med ansvar för värderingsfrågor på enheten.

Personalen på Attendo Våglängdsgatan arbetar utifrån individens förmåga och önskemål. Målet med våra arbetssätt är att öka den enskildes självständighet och delaktighet.

Omsorg

Att stärka individen

På Våglängdsgatan finns det mycket skratt och glädje tillsammans. Filmkvällar och matlagning är något som är väldigt populärt.

Målet för vår verksamhet är att stärka individen till att bli så självständig som möjligt efter sina förutsättningar, styrkor och förmågor. Den enskildes stöd och insatser tydliggörs i en genomförandeplan, som upprättas av den boende själv med stöd av en kontaktman bland personalen.

Varje boende har två kontaktmän. Kontaktmannen har huvudansvaret för att den enskilde får det stöd som denne har behov av samt att insatserna blir utförda på ett korrekt sätt. Kontaktmannen är också en viktig del i kontakten med externa samverkansparter så som anhöriga, god män och daglig verksamhet.

Utöver våra kunder bor även vår huskatt Missan på Våglängdsgatan. Missan är en mycket uppskattad hyresgäst bland både boende och personal!

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":57.729021,"lng":12.97916},"content":"<h4>Attendo Våglängdsgatan, gruppbostad för vuxna i Borås</h4><p>Våglängdsgatan 91B </br> 507 41 Borås </br> Västra Götalands län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=57.729021,12.97916' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Våglängdsgatan 91B,
507 41 Borås
Västra Götalands län

Öppna vägbeskriving