Äldreboende

Region Norr

Rebecca Frylmark Berg

Region Öst

Therese Ohrling

Region Mellan

Jonas Unger

Region Väst

Karolina Eriksson

Region Syd

Marcus Fält

Region Sydost

Sofia Forss

Hemtjänst

Hemtjänst Norr

Evelina Szigeti

Hemtjänst Mellan

Camilla Aho

Hemtjänst Syd

Henrik Edin

LSS

LSS Norr

Emelie Mossberg

LSS Syd

Niklas Mandin

LSS Mellan

Christina Grell

Individ & Familj

Individ & Familj

Pia Molander Wistam

Attendo Skandinavien

Affärsområdeschef/VD Attendo Skandinavien

Ulrika Eriksson

Vice affärsområdeschef/VD Attendo Skandinavien

Malin Fredgardh Huber

HR-chef

Camilla Ås

Kvalitetschef

Lena Erngren

Chef för Kost, Inköp & IT

Marcus Lövnord