Hoppa till huvudinnehåll

Attendo Furirgatan

Attendo Furirgatan är en servicebostad med närhet till mataffär, apotek, vårdcentral och fin natur. Servicebostaden riktar sig mot personer tillhörande LSS personkrets 1.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Talade språk - Svenska

  • Särskild kompetens: Personkrets 1 LSS
Story image

Boende deltar i olika aktiviteter, både individuellt och i grupp

Attendo Furirgatan är en servicebostad belägen i bostadsområdet T1 med närhet till mataffär, Apotek, vårdcentral och fin natur. Det finns goda bussförbindelser till centrum. Servicebostaden riktar sig mot personer tillhörande LSS personkrets 1. De boende deltar i olika aktiviteter, både individuellt och i grupp och erbjuds gemensamma måltider. Personalen på Furirgatan arbetar utifrån delaktighet och självbestämmande och är lyhörda för de boendes önskemål och behov.

På Attendo Furirgatans servicebostad finns 18 bostäder. Det finns gemensamma utrymmen i form av en baslägenhet med matplats och ett vardagsrum där de boende ges möjlighet att umgås med andra.

Ansök om stöd för funktionsnedsättning på kommunens webbplats
Story image

Insatser utgår från den boendes önskemål och behov

På Attendo Furirgatan har varje boende en egen kontaktman som bland annat håller i planering, uppföljning och närståendekontakt. Den boende sätts i centrum och alla insatser utgår från den boendes önskemål och behov. Insatserna tydliggörs i en genomförandeplan.

Story image

Medarbetare tillgängliga dygnet runt

Arbetet leds av en verksamhetschef som finns närvarande minst en dag i veckan. Verksamheten har en egen samordnare som bland annat sköter bemanningen. I verksamheten arbetar utbildade stödassistenter som finns tillgängliga dygnet runt. Det finns tillgång till sjuksköterska som kontaktas vid behov. Kvalitetssamordnare ansvarar för kvalitetsutveckling, händelse- och avvikelsehantering.

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?