Hoppa till huvudinnehåll

Attendo Rallaregatan

Attendo Rallaregatan, gruppbostad i utkanten av Kattarp, Helsingborg består av sex lägenheter omgivna av vacker natur samt egen uteplats. Omgivningen består av vacker natur och nära till Pågatågstationen.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Antal platser - 6

    Talade språk - Svenska, Arabiska

    Byggt år - 2017

    Lediga platser - Ja

  • Särskild kompetens: TEACCH-modellen Personkrets 1 enligt 9:9 § LSS

Gruppbostaden i vacker natur

Attendo Rallaregatan gruppbostad består av sex lägenheter, varav 4 var dem på bottenpaln med egen uteplats, de restade två lägenheterna ligger på plan 2.  Enheten ligger belägen i utkanten av Kattarp, Helsingborg stad. Omgivningen består av vacker natur och nära till pågatågstationen. Verksamheten ligger 16 km från Helsingsborgs central.

Story image

Erbjuder en trygg tillvaro och goda levnadsvillkor

Målet för oss är att erbjuda en trygg tillvaro och goda levnadsvillkor efter dina förutsättningar och behov. Arbetsteamet arbetar med att vara öppna och lyhörda för dina behov där ni gemensamt kan forma det stöd du har rätt till.

 

 

De flesta boende har någon form av dagverksamhet. Fritiden ägnas sedan åt en mängd olika aktiviteter såsom bad, bowling, utflykter, bio och dans. Allt utifrån individuella önskemål!

Story image

Medarbetare dygnet runt

På enheterna finns medarbetare dygnet runt som har kunskap och förståelse för olika funktionsnedsättningar därför kan de bemöta dig på dina villkor och ge det stöd som behövs i olika situationer, även sjuksköterska finns tillhands vid behov. Verksamheten leds av verksamhetschef och biträdande verksamhetschef och platsansvarig. En kvalitetssamordnare ansvarar för kvalitetsutveckling samt händelse- och avvikelsehantering.

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?