Hoppa till huvudinnehåll

Attendo Sturegatan

Attendo Sturegatan är en servicebostad med särskilt stöd och service för personer tillhörande personkrets 1 enligt 9:9 § LSS. Vi arbetar aktivt för att främja den enskildes självbestämmande, inflytande och självständighet.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Antal platser - 12

    Talade språk - Svenska

  • Särskild kompetens: Personkrets 1 enligt 9:9 § LSS
Story image

Centralt boende på bottenplan

Sturegatan ligger i centrala Borås med närhet till bland annat affärer, lokaltrafik och restauranger.

Personalen utgår från en baslägenhet med kontor samt ett gemensamhetsutrymme i form av kök och ett stort vardagsrum med gott om plats för umgänge.

Till Sturegatans servicebostad hör tolv satellitlägenheter belägna i närområdet.

Story image

Kontaktmannaskap och genomförandeplan

På Sturegatan sker det dagliga stödet i det egna hemmet, på basen eller i samhället. I hemmet får du stöd med vardagliga sysslor så som städning, tvätt eller matlagning efter behov. På basen träffas vi ofta för att umgås och det blir mycket kortspel, fikastunder och matlagningskvällar. Vi tar ofta en kort promenad ner till centrum för After work och Quiz-kvällar. Större utflykter är populära på Sturegatan och går gärna till Ullared och Liseberg.

Vi arbetar aktivt för att främja den enskildes självbestämmande, inflytande och självständighet. Vårt mål är att ge varje individ en meningsfull tillvaro, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhället.

Den enskildes behov av stöd och insatser tydliggörs i en genomförandeplan, som upprättas av den boende själv med stöd av en kontaktman från personalen.

Varje boende har två kontaktmän. Kontaktmannen har huvudansvaret för att den enskilde får det stöd som denne har behov av och att stödet blir utfört på ett korrekt sätt. Kontaktmannen är också en viktig del i kontakten med externa samverkansparter så som anhöriga, god män och daglig verksamhet.

Engagerade medarbetare

Verksamheten leds av en verksamhetschef med kontor endast några kilometer bort. Här arbetar en sammansvetsad personalgrupp med bemanning dag, kväll samt beredskap nattetid.

I arbetsgruppen finns en platsansvarig som bistår verksamhetschefen med administrativa arbetsuppgifter samt ansvarar för den dagliga bemanningen. Bland medarbetarna finns även en kvalitetssamordnare med ansvar för kvalitetsutveckling och händelsehantering, samt en värderingscoach med ansvar för värderingsfrågor på enheten.

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?