Hoppa till huvudinnehåll

Attendo Evedal 9

Attendo Evedal är en gruppbostad med särskilt stöd och service för personer tillhörande personkrets 1 enligt 9:9 §. Vårt mål är att ge varje individ en meningsfull tillvaro, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhället.

Kontakt

Unit contact image
 • Anette Malm
 • Verksamhetschef

 • anette.malm@attendo.se
 • 070-995 95 71
 • Jag heter Anette och är verksamhetschef för Evedal.
  Jag har arbetet inom LSS i många år och för mig är det viktigt att göra skillnad för varje enskild individ.

  Det bästa är att vara med och se hur någon kanske våga göra något den personen aldrig gjort men även se lyckan i deras ögon när de lyckas. Det värmer mitt hjärta jättemycket.

  Du är varmt välkommen att höra av dig till mig om du har frågor om vår verksamhet!

Adress

Fakta

 • Antal platser: 6

  Särskild fokus: Personkrets 1 enligt 9:9 § LSS

 • Naturnära

Story image

Trevligt boende med stor trädgård

På Evedal finns det sex lägenheter med sovrum, badrum, kombinerat kök och vardagsrum fullt utrustade med bland annat mikrovågsugn, tvättmaskin, torktumlare och dammsugare. I varje lägenhet finns det tillgång till egen uteplats och ett gemensamt förråd. Vi har en stor trädgård med utrymme för olika aktiviteter och även en egen grill- och matplats.

Det finns tillgång till gemensamma utrymmen och trevliga sällskapsytor både utomhus och inomhus. I det gemensamma utrymmet finns ett rymligt kök för förberedelser av måltider. I vardagsrummet finns det en stor soffa, fåtöljer och TV. Det finns även ett stort och inbjudande bord för gemensamma måltider och firande av högtider.

Story image

Individens behov i centrum

Serviceboendet Evedal har som huvudsyfte att erbjuda stöd i det dagliga livet. Målet för vår verksamhet är att stärka individen till att bli så självständig som möjligt efter sina förutsättningar, styrkor och förmågor. Den boende sätts i centrum och alla insatser utgår från hans eller hennes förutsättningar, önskemål och behov, som tydliggörs i en genomförandeplan.

Husmöten hålls varje söndag vilket fungerar som ett forum där personal och boende kan träffas och prata om veckan som varit. Det är ett bra tillfälle för alla på verksamheten att i lugn och ro sätta sig ner tillsammans och prata om saker som känns viktiga. Genom att ha dessa husmöten möjliggörs det för de boende att få mer inflytande i verksamheten och påverka sin vardag, samtidigt som det är ett bra tillfälle att ta upp och diskutera aktiviteter som planeras i verksamheten framöver. Vårt arbetsteam arbetar med att vara öppna och lyhörda för individens behov där vi gemensamt kan formar det stöd som de boende har rätt till.

De som bor på Evedal har någon form av daglig verksamhet. Fritiden ägnas sen åt en mängd olika aktiviteter såsom bad, bowling, utflykter, bio och dans. Allt utifrån individuella önskemål! På Evedal finns det ett stort utrymme och engagemang för spontana aktiviteter.

Som boende har man en kontaktperson i medarbetargruppen dit man kan vända sig när man har frågor, funderingar eller behöver hjälp med att t.ex. handla, besöka läkare eller tandläkare. Kontaktpersonen har även huvudansvaret i kontakten med anhöriga och godemän, detta för att skapa struktur och ett enhetligt arbetssätt för att öka trygghet och förtroendet till såväl boende som anhöriga och godemän.

Story image

MI och TEEACH

För att motivera och skapa nyfikenhet kring nya aktiviteter arbetar personalgruppen med en beprövad metod som kallas för MI. Detta står för motiverande samtal och är en personcentrerad och guidande samtalsstil med målet att tydliggöra och locka fram personens egna tankar kring motivation och förändring. Vi arbetar även utifrån ett förhållningssätt som kallas för TEEACH där vi tydliggör och strukturerar de boendes vardag med hjälp av bland annat bildstöd, ritprat och sociala berättelser.

Story image

Kunniga och engagerade medarbetare

Medarbetargruppen består av stödassistenter som tillsammans arbetar som ett team där de boendes behov och önskemål sätts i fokus. Medarbetarnas huvudsakliga mål är att bemöta den enskilde med hänsyn och respekt och utifrån dennes behov formulera mål och hjälpmedel som individen behöver för att kunna göra det hon/han önskar i livet.

Platsansvarig finns i verksamheten liksom en kvalitetssamordnare som ansvarar för kvalitetsutveckling samt händelsehantering. Det finns även en stödpedagog på verksamheten och en värderingscoach.

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?